Inte billigt att dra upp Topeliusgatan för spårvagnsskenor

29.12.2021 15:15
Satu Roberg och Mimi Wiik har en mycket bra insändare i HBL (27.12). Den nuvarande sträckningen av spårvägslinje 4 via Mannerheimvägen betjänar såväl Munksnäsbor som Mejlans- och Bortre Tölöbor som vill ta sig till Ishallen, Operan, Nationalmuseet, Finlandiahuset och Musikhuset vilket en dragning via Topeliusgatan skulle omöjliggöra. De välfungerande, miljövänliga elbusslinjerna 20 och 30 betjänar ju trafikbehoven mera västerut, Kampen, Albertsgatan och Eira.
Att kombinera dessa två eller, ännu värre, att sedan ta bort busslinjerna som i vilket fall som helst skulle bli betydligt långsammare ifall de delar samma gata är ju en avsevärd försämring av nuläget. Motiveringen att det inte finns plats på Mannerheimvägen kan ju bara inte stämma om man ser på trafiken nu och som även med tillägg av Spårjokern inte kan bli fullbelastad. Det finns många exempel från andra städer på mycket tätare trafik.
Det måste vara så att de höga skatteintäkterna bränner i planerarnas fickor som har spenderbyxorna på. Att dra upp hela långa Topeliusgatan, lägga räls och bygga hållplatser kan inte vara billigt och då det samtidigt ger flera andra problem som hinder för utryckningsfordon, servicefordon för fastigheterna och eventuellt leder till att träd måste fällas är det helt oförståeligt.
Kan inte SFP med övriga partier få ett slut på denna penningförstörelseiver och hitta en bättre användning för dessa pengar? Varför, och till en hög kostnad, förstöra något som fungerar?

Tore Bäckström,

Helsingfors

ANDRA LÄSER