Insändare: Lyckligt lottade, ja, men knappast nepobarn

31.01.2023 16:17
”Alla finlandssvenskar är nepobarn” lyder en insändare av Märta Salokoski (HBL 27.1). Det är jag inte beredd att hålla med om. Stereotypen av den privilegierade finlandssvensken som odlas här som var (av olika skäl) är inte rättvis och gynnar svenskhat på olika håll. Det bottnar sannolikt i det kollektiva minnet av folklig fattigdom och våra krig; finländskt svårmod som aldrig klarats upp och bearbetats.
Nu vet jag inte alltför mycket om kultursfärerna, men jag betvivlar att höjdarna där tar särskilt många okända ”från gatan” under sina vingar. Ett välkänt, framgångsrikt efternamn är en klar fördel i sådana fall (även om det också innebär att man måste lägga ner både arbete och tid på att nå dit man vill). Det finns fattiga finlandssvenskar, särskilt om man har något funktionshinder eller skulder. Det finns finlandssvenskar som haft tillgångar, men förlorat allt. Nej: lyckligt lottade är vi finlandssvenskar kanske en masse, men nepobarn; knappast.
Torbjörn Anderssén, Jakobstad

ANDRA LÄSER