Ålands hundraårsjubileum firas med en kuslig opera om kvinnohat och vidskepelse

Sju oskyldiga kvinnor utsattes för tortyr och dömdes till en brutal död i häxprocesserna på Åland. Manlig makthunger och fåfänga var drivkrafter hos de lärda män som beseglade kvinnornas öden.

Uppe i berget står den olyckliga Lisbeta (Sofie Asplund),) nedanför syns kören och i mitten Karin (Jenny Carlstedt).
Lisbeta hör förmodligen till kulturföreningen Katrinas största satsningar i Mariehamn. Det är fråga om en nyskriven opera som handlar om de kusliga häxprocesser som ägde rum under den senare delen av 1600-talet. Musiken är skriven av Karólína Eiríksdóttir, som för sju år sedan skrev queeroperan Magnus-Maria för Mariehamn.

ANDRA LÄSER