Jens Berg: Med konstant oviss utgång

"Det faktum att många brukar printa ut e-tidningen för att sedan läsa den på papper överraskade många av oss i utvecklingsteamet. Nu har vi igen lärt oss något nytt och anpassar den nya appen så att den även uppfyller de här önskemålen", skriver HBL:s utvecklingsdirektör Jens Berg.

15.02.2016 04:00 UPPDATERAD 15.02.2016 10:59
Jag vågar påstå att den som säger att den älskar förändring ljuger. Eller så överdriver personen i fråga kraftigt. Förändringar är tunga, tidskrävande och synnerligen frustrerande. En förändring innebär osäkerhet, oklara svar och ett krav på att man ändrar någonting hos sig själv. Ofta handlar det om att vänja sig vid nya rutiner och för ett vanedjur som människan betyder förändring i regel någonting negativt.
Under de senaste tolv åren har mitt jobb gått ut på att utveckla medieprodukter. Rollerna har varierat men grunduppdraget har varit att utveckla, vilket är en omskrivning av att förändra. Först handlade det om den finlandssvenska tv-kanalen, sedan om innehållet på de bägge svenskspråkiga radiokanalerna med tillhörande nätsidor och på senare tid har objekten varit KSF Medias svenskspråkiga tidningar inklusive deras digitala närvaro i olika former.
För ett vanedjur som människan betyder förändring i regel någonting negativt
Regel nummer ett är givetvis att inte fixa något som inte är sönder. Regel nummer två handlar om att alltid när det är möjligt involvera användarna i förändringsarbetet. Trots dessa tumregler blir slutresultatet sällan det man hade förväntat sig.
Det är först vid en förändring som man märker om en produkt på riktigt betyder någonting för användaren. När utseende, form, innehåll, placering eller sammanhang förändras märker man relativt snabbt vilka produkter som rotat sig djupt hos användarna.
Baserat på mina tidigare erfarenheter från det finlandssvenska mediefältet är det speciellt två saker man ska handskas ytterst varsamt med. På Yle handlade det om schemaläggningen av Radio Vega och på KSF Media har det handlat om strukturen på tidningen HBL.
Orsakerna till kritiken mot förändringar varierar och ju fler orsakerna är desto tyngre är bevisen på att produkten är en oumbärlig del av vardagen. För Vega kunde det exempelvis handla om att ett visst radioprogram signalerade att det var dags att gå ut med hunden. Om programmet flyttades framåt med en timme kunde det få oönskade följder på tamburmattan. Om vintipsen flyttas i HBL kan det få ödesdigra konsekvenser för familjefriden. När rutinen är att klippa ut en viss del av tidningen kan överraskningen för partnern vara stor när favoritinnehållet på baksidan saknas.
Hittills har förändringar i det digitala utbudet närmast bemötts med en axelryckning. Trots många användare har den digitala transformationen varit så blixtsnabb att själva förändringen har blivit ett normaltillstånd. Därför var reaktionerna efter lanseringen av vår nya app HBL 365 både något överraskande och samtidigt mycket positiva.
Reaktionerna av användarna har varit många, engagemanget stort och responsen blandad. Slutsatsen man kan dra är att åtminstone konsumtionen att e-tidningen har rotat sig djupt bland många användare. Till exempel det faktum att många brukar printa ut e-tidningen för att sedan läsa den på papper överraskade många av oss i utvecklingsteamet. Nu har vi igen lärt oss något nytt och anpassar den nya appen så att den även uppfyller de här önskemålen.
Inte ens efter en lång och framgångsrik (vilket alla definitivt inte har varit) förändringsprocess kan jag säga att jag älskar förändring. Men visst kan jag ibland känna en viss tillfredställelse.
Det händer när en användare meddelar att den senaste förändringen är onödig eftersom läget före förändringen var perfekt. Och då samma människa några år tidigare motsatt sig den föregående förändringen med samma argument.

ANDRA LÄSER