”Tysk inbromsning kan också ge affärsmöjligheter”

Finländska företag ska inte låta sig nedslås av de försämrade utsikterna för Tysklands ekonomi. Nu öppnar sig nya möjligheter att bli underleverantör till tyska bolag, säger Tysk-finska handelskammarens vd Jan Feller.

Den tyska kemiindustrin använder naturgas både som råvara och energi. Bilden är från BASF:s anläggning i Ludwigshafen.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
05.09.2022 20:00
Tyskland är Finlands största handelspartner och ses allmänt som den ekonomiska motorn för hela Europa. Efter Rysslands begränsning av gastillförseln är oron stor över vilka effekterna blir för det gasberoende Tyskland. Naturgas värmer hälften av de tyska hushållen och producerar en betydande del av elektriciteten, samtidigt som landets stora kemiindustri behöver gas både som bränsle och råvara. Särskilt som råvara är gasen svår att ersätta.
En inbromsning i den tyska ekonomin är alltså att räkna med. Frågan är hur kraftig den blir. Prognoserna för nästa år ligger mellan recession och en blygsam tillväxt.

ANDRA LÄSER