Den sekulära liberala demokratin måste stärkas

Den sekulära liberala demokratin är det bästa samhällssystem som existerar. Krönikan skriven av Merete Mazzarella (HBL Kultur 6.5) med utgångspunkt i Rasmus Paludans koranbränningar ger dock uttryck för en annorlunda syn. Mazzarella menar att Paludans koranbränningar utgjort trakasserier mot muslimer och att man ska visa hyfs och hänsyn mot varandra. Så långt är det lätt att känna sympati med Mazzarellas synpunkter, men det blir problematiskt när hon antyder att koranbränning därför borde vara rent av i lag förbjudet.
Faktum är att det, till skillnad från Sverige som 1970 slutgiltigt avskaffade resterna av gamla medeltida hädelselagar, i Finland fortfarande är olagligt att bryta mot ”trosfriden”. Följaktligen skulle Paludans koranbränning faktiskt kunna ha varit straffbar om den skett i Finland. Hur mycket man än ogillar honom måste man dock komma ihåg att lagar är allmängiltiga och att människor kan ha sina goda skäl att kritisera religioner och dess företrädare. Om man googlar efter videofilmer på ”burn bible” får man ett stort antal träffar, allt ifrån någon som bränt en bibel under Black Lives Matter-protesterna i Portland till personer i Ghana och Nigeria som protesterar både mot europeisk kolonialism och mot skrupellösa charlataner som utger sig för att i Guds namn kunna bota sjuka.
Minns också hur tre medlemmar ur ryska Pussy Riot dömdes till långa fängelsestraff för hädelse efter att ha utfört ett musikaliskt uppträdande i Kristus Frälsarens katedral i Moskva där de häcklade både Vladimir Putin och den rysk-ortodoxa kyrkan. Den som då mer än någon annan offentligt krävde att kvinnorna i fråga skulle straffas för denna hädelse var ingen mindre än patriark Kirill, samme som i dag uttrycker rysk-ortodoxa kyrkans fulla stöd för Putins folkmord i Ukraina. Det är inget bra betyg åt den finländska demokratin att liknande opinionsyttringar även här kan innebära en risk för böter eller fängelsestraff i upp till sex månader.
Tvärtemot vad Mazzarella vill borde den sekulära liberala demokratin i stället ytterligare stärkas i Finland. Religiösa tankar och bevekelsegrunder bör inte längre ha någon särställning jämfört med andra tankar och bevekelsegrunder. Lagen om ”brott mot trosfrid” måste avskaffas. Den som får för sig att bränna en religiös skrift ska inte behöva riskera vare sig att bli arresterad eller anfallen av en stenkastande pöbel, utan bör mötas av blott och bart en gäspning. Det skulle vara hyfs och hänsyn på riktigt.

Anders Sirén,

Pargas

ANDRA LÄSER