17 nyårslöften 2018

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt blir bara en vettig kombination om tillväxten minskar ojämlikhet.

I dag tänker jag på de sjutton mål som FN antog 2015 och som syftar till en hållbar och rättvis värld. Det som också kallas Agenda 2030, för om tolv år ska det vara klart? Är det möjligt att låta hållbarhetsmålen genomsyra våra nyårslöften i stället för kortsiktig egoism?

Fattigdom och hunger bekämpas inte genom att förbjuda tiggeri eller genom att stänga gränser. Välj därför politiker som tar ansvar för i vilken riktning den globala utvecklingen ska gå och stöd organisationer som bekämpar fattigdom och hunger.

Hälsa och välbefinnande förutsätter att alla människors lika värde blir ett rättesnöre, på riktigt. I dag varierar den upplevda hälsan stort beroende på bland annat ålder, funktionsförmåga eller könsidentitet. Välj att stödja en samhällsutveckling som tillgodoser alla medborgare och deras varierande behov av vård och omsorg. Ifrågasätt normer som förtrycker och gör folk sjukare än de är.

God utbildning ger personlig och samhällelig utveckling. Prioritera skolor och utbildningar som baserar sig på den senaste kunskapen och låt könskonservativa, trångsynta och på andra sätt begränsande utbildningar försvinna. Kräv nolltolerans mot mobbning och andra trakasserier.

Jämställdhet görs varje dag. Låt arbete mot ojämställdhet bli ditt dagliga bröd. Ett ojämställt samhälle är aldrig ett hållbart samhälle.

Rent vatten och sanitet är ingen självklarhet. Respektera hav och marina resurser. Var tacksam för ditt kranvatten om du har tillgång till det. Hållbar energi måste vara ett mål. Forska mer och begrav utnyttjande av begränsade resurser och energiformer som lämnar efter sig livsfarligt avfall. Ekosystem och biologisk mångfald är överlevnadsfrågor – välj giftfria lösningar. Ifrågasätt producenter med orena varor och använd den konsumentmakt du har, varje dag. Hållbara städer och samhällen bygger på hållbar konsumtion, transport och produktion. Dela på grejor, fördela resurser mer rättvist, återbruka och slit ut saker. Att inte tro på människans påverkan på klimatet är inte lösningen på de globala hot vi står inför. Och som vanligt är de det med minst resurser som drabbas värst vid miljökatastrofer.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt blir bara en vettig kombination om tillväxten minskar ojämlikhet. Därför behövs hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Hållbara arbetsvillkor får ner sjukskrivningarna. Arbetslivet ska också ha nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkningar – hur sjukt är inte det som #metoo avslöjar.

Fredliga och inkluderande samhällen bygger på respekt för de mänskliga rättigheterna. Mäns våld mot kvinnor – och mot andra män – är ett stort samhällsproblem. Erkänn det och jobba för bättre mellanmänskliga relationer. Kräv fred och frihet, trygga kroppslig integritet.

Egentligen inga konstigheter, det konstiga är att det ska behöva lagstiftas om självklarheter. Som att sex ska vara frivilligt och faderskap inte ska kunna överlåtas till andra att sköta. Vi får jobba på det, även i år.

Maria Grönroos nordist och biträdande föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning