Reformen av sexualbrottslagen skjuts upp – först ska över 50 utlåtanden behandlas

Den planerade reformen av sexualbrottslagen skjuts upp till nästa höst, uppger justitieminister Anna-Maja Henriksson. Som svar på kritiska utlåtanden säger hon att hon under inga omständigheter kommer att presentera ett lagförslag som skulle försämra sexualbrottsoffers ställning.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att ett så stort paket som en reform av sexualbrottslagstiftningen självfallet väcker diverse tankar, och det är bra.
Enligt ursprungsplanen skulle lagförslaget till ny sexualbrottslag behandlas i riksdagen under våren 2021. Nu skjuts reformen upp till nästa höst enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).
En arbetsgrupp har tidigare utarbetar ett förslag, som nu varit på utlåtanderunda. Den resulterade i över 50 olika utlåtanden.
– Det kommer att ta tid för tjänstemännen på Justitieministeriet att gå igenom alla dem, och jag vill ge dem full arbetsro, säger Henriksson.
Reformen av sexualbrottslagstiftningen handlar enligt henne om en enorm helhet, eftersom hela kapitel 20 i strafflagen ska skrivas om.
Syftet med reformen är att stärka brottsoffrets ställning och bättre skydda hens självbestämmanderätt. Dessutom ska definitionen på våldtäkt skrivas om så att den som har samlag utan den andra partens samtycke döms för våldtäkt.
Henriksson säger att ett sammandrag av alla utlåtanden kommer att vara klart senast i slutet av detta år. Därefter fortsätter lagberedningen inom ministeriet tills lagförslaget är klart för Henriksson att presentera för regeringen. Sedan föreslår regeringen lagändringen för riksdagen, något som Henriksson alltså uppskattar att kommer ske hösten 2021.
Läs också: Att skicka sexuella meddelanden kan bli straffbart – "Trakasserier kan vara både fysiska och psykiska

Kritiska utlåtanden

Helsingin Sanomat publicerade förra veckan en artikel om starkt kritiska röster i utlåtandena från remissförfarandet.
Bland annat kritiseras arbetsgruppens förslag för att det i praktiken skulle sänka den så kallade sexuella myndighetsåldern från 15 till 12 år och för att det skulle leda till en svagare ställning för barn som utsätts för sexualbrott.
Läs också: Lagstiftningen kring våldtäkt ska bygga på avsaknaden av samtycke: "Våren 2021 ska vi ha ett lagförslag som kan gå till riksdagen"
Henriksson själv har ännu inte hunnit bekanta sig med de sakkunnigas olika utlåtanden. Däremot har hon läst artikeln och säger att det är viktigt att minnas att en enskild artikel kanske inte kan ge en heltäckande bild av alla olika utlåtanden.
– Ett så här stort paket väcker självfallet diverse tankar, och det är bra. Förstås ska utlåtandena nu tas på största allvar och beaktas i den fortsatta lagberedningen, säger hon.
– Men det är självklart att jag inte kommer att presentera ett förslag för regeringen som skulle försämra offrets ställning i jämförelse med i dag, vare sig det handlar om myndiga eller minderåriga offer.
Helsingin Sanomat var först med nyheten om att tidtabellen skjuts upp.

ANDRA LÄSER