Trumps dröm om svagare dollar påverkar finsk ekonomi

Enligt Donald Trump måste dollarn försvagas. Annars kan hans vallöften inte uppfyllas. En svagare dollar gör det svårare för finländska företag att sälja sina produkter i USA.

I en intervju för Wall Street Journal i går sade USA:s blivande president Donald Trump att den starka dollarns politik, som gällt i två decennier, är slut när han tillträder. Orsaken är att Trumps vallöfte att återuppbygga den amerikanska tillverkningsindustrin, inte går att förverkliga med dagens starka dollar.
– Den starka dollarn ”dödar” de amerikanska företagens förmåga att konkurrera, sade Trump till WSJ.
Paradoxalt nog är det just Trumps löften om att sätta fart på ekonomin som bidragit till att valutan ytterligare förstärkts de senaste månaderna.
Om Trump och hans administration vidtar åtgärder som försvagar dollarn gentemot andra centrala valutor, får det effekter på hela världsekonomin – även på den finländska. Finländska företag som exporterar till USA får svårare att sälja sina produkter eftersom en försvagad dollar gör produkterna dyrare för amerikanerna. Och inte enbart för amerikanerna – dollarn är en världsvaluta som flera andra länders valutor är kopplade till. Finländska teknologibolag är exempel på företag som kan missgynnas av en sådan utveckling.
Finska företag som använder mycket råvaror i sin tillverkning, kan däremot dra nytta av en lägre värderad dollar, eftersom råvaror i regel handlas i dollar. Till exempel kan oljebolaget Neste gynnas så länge företaget säljer sina förädlade slutprodukter utanför dollarområdet.
– Å andra sidan har själva oljepriset i det här fallet större betydelse än värdet på dollarn, säger Mika Kuismanen, chefsekonom på Företagarna i Finland.
I teorin kan man tänka sig att en lägre värderad dollar gör det billigare för Finland att köpa amerikanska jaktplan. Men enligt Kuismanen sprids en potentiell jaktplansaffär ut över så många år, att dollarns kurs hinner gå upp och ner flera varv under den tiden.

Bra för exporten

Trump är inte den enda som drömmer om att värdet på den egna valutan ska sjunka i relation till konkurrentländernas. Detsamma gäller de flesta länder, eftersom en lågt värderad valuta gynnar landets exportindustri. Andra fördelar är att inflationen ökar – ifall det är det man önskar. Men allt har sina för- och nackdelar. Ett land som plågas av galopperande inflation har större nytta av en stärkt valuta. Detsamma gäller ett land som behöver kyla ner en överhettad ekonomi.
– En aspekt som sällan uppmärksammas är att en stark valuta ger landets företag bättre möjlighet att investera och förvärva företag utanför det egna valutaområdet. För konsumenterna blir importvaror billigare om det egna landets valuta stärks. Det blir också billigare att turista utanför det egna valutaområdet, säger Jan von Gerich, Nordeas chefsanalytiker med ränte- och valutamarknader som bevakningsområde.
Enligt von Gerich är Kina det land som skulle reagera mest negativt på en försvagning av dollarn. En sannolik motreaktion är att kineserna själva försöker försvaga sin valuta för att på så sätt skydda sin ekonomi.
– Också inom euroområdet kan det finnas politiker som skulle förespråka motsvarande åtgärder, tror von Gerich.
Många utvecklingsländer som har lån i dollar skulle däremot gynnas av en lägre värderad dollar, eftersom det skulle göra deras skuld mindre.

Kan "prata ner" valutan

Även om Trump eftersträvar en dollarförsvagning tror von Gerich inte att han verkligen genomför en regelrätt devalvering. Under årens lopp har det i USA flera gånger höjts röster för att valutan måste försvagas, utan att några konkreta åtgärder har vidtagits. Däremot tror von Gerich att Trump kan påverka indirekt genom att "prata ner” valutan. Redan att Trump säger att den starka dollarns politik är slut, kan ge en tillfällig dollarförsvagning. En verbal attack mot centralbanken Fed kan också vara ett sätt.
– Trump kan till exempel säga att Fed-chefen Janet Yellens efterträdare måste vara en person som strävar efter en svagare dollar. Trump kan också styra tillsättandet av övriga Fed-ledamöter, eftersom Fed är i en nyckelposition vad gäller dollarns värde.

ANDRA LÄSER