Liszts orkestrala visioner transformerade till två händer

Pianisten Risto-Matti Marin kastar sig med dödsförakt i blicken och en avsevärd pyroteknisk verktygslåda i bakfickan över arrangemangen för piano av Liszts symfoniska dikter, samtliga inlevelsefullt tolkade.

Att vissa passager i arrangemangen av Liszts symfoniska poem har betecknats som ospelbara bekommer inte Risto-Matti Marin, som också bidrar med ett eget arrangemang.
Mats Liljeroos
16.03.2021 15:00
Liszt arrangerade själv sina symfoniska dikter och symfonier för fyrhändigt piano (oftast två pianon), medan vi har hans böhmiske elev August Stradal (1860–1930) att tacka för de tvåhändiga arrangemangen. Att de är i det närmaste okända beror delvis på de extrema krav Stradal ställer på exekutören – vissa passager har betecknats som ospelbara – men sådant bekommer inte Risto-Matti Marin, som med dödsförakt i blicken och en avsevärd pyroteknisk verktygslåda i bakfickan utan möda bemästrar samtliga tekniska rackerier.

ANDRA LÄSER