Metsä Group planerar en av Europas största cellulosafabriker i Kemi – skapar tusentals jobb

Den nya träförädlingsfabriken förväntas bli den största på norra halvklotet. Beslutet om att bygga fabriken kommer att fattas tidigast år 2020.

Så här kan fabriken i Kemi se ut om den blir verklighet.
Metsä Group planerar en ny bioproduktionsfabrik i Kemi, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Fabriken ska ersätta den nuvarande och mer än fördubbla kapaciteten från 620 000 ton cellulosa till 1,5 miljoner ton cellulosa om året.
Fabriken ska sysselsätta 250 personer och dessutom skapa kring 2 500 jobb via alla underleverantörer, vilket är 1 500 fler än i dag. Byggskedet beräknas skapa 10 000 årsarbeten.
Investeringen går lös på 1,5 miljarder euro och enligt Metsä Group blir den nya träförädlingsfabriken den största på norra halvklotet. Det slutgiltiga beslutet om investeringen kan göras tidigast år 2020.
Samtidigt planerar också företaget ett nytt sågverk i Raumo och en uppgradering av cellulosafabriken i Husum i Sverige.
ANDRA LÄSER