Nu säljs stationshuset i Kyrkslätt – 50 000 i utgångspris

Det nästan hundra år gamla stationshuset vid Kyrkslätts tågstation auktioneras ut på nätet.

Stationshuset i Kyrkslätt.
Annica Lindströmannica.lindstrom@hbl.fi
31.08.2022 15:00 UPPDATERAD 31.08.2022 15:04
I den 1130 kvadratmeter stora fastigheten ingår stationshuset från 1926 på 300 kvadratmeter samt en tillhörande gårdsbyggnad.
Anledningen till att fastigheten och den tillhörande byggnaden säljs är att staten inte längre har någon användning för den, säger Asko Taskila vid aktiebolaget Senatstationfastigheter, ett dotterbolag till Senatfastigheter. 
– Enligt statens fastighetsstrategi ska fastigheter staten inte har användning för säljas, säger Taskila.
I dag stannar U-, L-, Y- och X-tågen samt en del Intercitytåg vid stationen.
Taskila konstaterar att det är en gammal och vacker byggnad som letar efter en köpare med erfarenhet av gamla hus. Hans förhoppning är att det finns en köpare som ser till att huset står kvar i fint skick också om hundra år.

50 000 i utgångspris

Utgångspriset i auktionen var 50 000 euro, men på tisdag eftermiddag är det högsta budet 72 000 euro. Hittills har sex stycken anbud givits och budgivningen pågår fram till den 23 september i år.
Nu är hela fastigheten uthyrd till bland annat R-kiosken och hyresintäkterna för 2021 låg kring 43 000 euro. Hyresintäkterna räckte ändå inte till för att täcka de löpande kostnaderna samt utgifter för underhåll. Sammanlagt blev det ett minusresultat på över 9 000 euro.

Nästan hundra år gammal byggnad

Huset är ritat av chefsarkitekten vid finska järnvägsstyrelsen Bruno Granholm. Byggnaden baserar sig på samma ritningar som stationshuset i Köklax i Esbo. Granholm planerade många kända byggnader, bland de mest kända är Kapellets glaspaviljonger i Esplanadparken i Helsingfors.
Ur ett lokalhistoriskt perspektiv är det inte frågan om vilken byggnad som helst. Under Porkalaparentesen (1944–1956), när en stor del av Kyrkslätt arrenderades ut som militär- och marinbas till Sovjetunionen, ingick tågstationen i det arrenderade området.

Skyddad byggnad

Byggnaden är skyddad och lämpar sig främst för affärsverksamhet, konstaterar Taskila.
– Alla stationsbyggnader är skyddade eftersom de finns i en speciell miljö och de är så pass gamla. Utgångspunkten är att utsidan är helt skyddad. Vilka delar inne i byggnaden som är skyddade varierar, säger Taskila.
Om köparen vill göra en större renovering måste hen ansöka om byggnadstillstånd och i samband med det ger Museiverket ofta ett utlåtande.
I dagsläget finns en handfull tågstationer till salu i Finland och fler är på kommande, säger Taskila.

ANDRA LÄSER