Arbetsförmågan har försämrats under under pandemin

14 procent av kvinnorna i åldern 25–49 ansåg i slutet av 2020 att de antingen var helt eller delvis arbetsoförmögna. Det visar en ny undersökning från Institutet för hälsa och välfärd.

Många kvinnodominerade branscher har haft hög belastning och drabbats av osäkerhet under pandemin. Det kan vara en orsak till att den upplevda arbetsförmågan i synnerhet bland kvinnor har försämrats.
Arbetsförmågan i Finland har blivit sämre under coronapandemin och försämringen är speciellt stor bland kvinnor. Det visar en ny undersökning från Institutet för hälsa och välfärd.
– Samhället har upplevt flera stora förändringar under de senaste tre åren. Coronapandemin har kanske varit den största krisen, säger Seppo Koskinen, forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd.
Enligt undersökningen ansåg 14 procent av kvinnorna i åldern 25–49 år att de antingen var helt eller delvis arbetsoförmögna i slutet av 2020. 11 procent av männen i samma åldersgrupp uppgav sig vara helt eller delvis arbetsoförmögna.
När en likadan undersökning utfördes 2017 var motsvarande siffra för kvinnor 9 procent och 8 procent för männen.
– Bland annat kan man se att depressioner och fetma ökat i Finland under coronakrisen, säger Koskinen.
Enligt Koskinen är det svårt att avgöra om det är fysiska eller mentala hälsoproblem som är i majoritet, eftersom undersökningen är gjord på en allmän nivå.
– En av utmaningarna är att det finns en polarisering i samhället. Även om man vet vad man borde göra för att må bra är det svårt att ta tag i att göra det. Den fysiska och psykiska hälsan bildar en helhet, säger Peter Rolin, vikarierande verksamhetsledare på Psykosociala förbundet.
Enligt Rolin är det en krävande ekvation.
– När man inte satsar resurser på förebyggande arbete, såsom att till exempel stödja lokala idrottsföreningar som bidrar till att ge människor den sociala biten, blir det en kostnad på ett samhällsekonomiskt plan. Det här är en fråga som vi måste lyfta i Svenskfinland.
Enligt Rolin är det även viktigt att föreningar med icke-prestationsbaserad verksamhet stöds.
Fetma har ökat under pandemin och också depressioner.

Kvinnodominerade branscher drabbade

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har betydande andel av finländarna under 50 år rapporterat om förändringar i sin ekonomiska situation under pandemin. I synnerhet kvinnor är rädda för att förlora sina jobb eller känner oro för sina ekonomiska situationer.
– Kvinnor jobbar i större utsträckning än män inom till exempel restaurang- och resebranschen, det är branscher som har drabbats hårt under pandemin. Inom äldrevården har kvinnorna också burit ett tungt lass under pandemin. Det kan ha spelat in i varför kvinnorna oroar sig mer för sin ekonomi och arbetssituation än männen, säger Seppo Koskinen.
Enligt institutet förbättrades finländarnas arbetsförmåga avsevärt fram till början av 2010-talet.
– Den goda utvecklingen har avstannat. Det kan bero på högre krav inom arbetslivet, säger Koskinen.
Skillnaderna mellan utbildningsgrupper har hållit sig stora. Arbetsoförmågan är som störst bland de som avlagt endast den grundläggande utbildningen.

ANDRA LÄSER