Solidariteten testas under krisen

En sak glömdes bort: vi behöver varandra även under en kris – eller ännu mer än tidigare.

I Finland har vi stått ganska enade i hanteringen av coronakrisen. Regeringen och hälsomyndigheterna har agerat för att begränsa virusets möjligheter att spridas. Allt har ändå gjorts i en demokratisk och lugn anda, enligt konstitutionen. Vi klarar det här tillsammans. Detta visar bra saker om vårt land. Men samtidigt har något större hamnat i skymundan: vi kommer inte ut ur coronakrisen utan resten av Europa. Denna solidaritet har väckts långsammare.

ANDRA LÄSER