Elbilar fortfarande mikroskopiskt fenomen

Elbilarna står fortfarande för en försvinnande liten andel av fordonen i Finland. I slutet av mars fanns det 697 elbilar och 1 106 laddningsbara hybridbilar i trafik i Finland.

Snart råder det ingen brist på laddningsstationer för elbilar. Fler morötter behövs för att elbilen ska dyka upp i vår gatubild.
Finlands bilpark har över tre miljoner bilar varav personbilarna står för 2,6 miljoner.
Elbilarna har inte nått ut till den vanliga kunden. Bilimportörerna rf:s vd Tero Kallio säger att det främst är små och medelstora bolag som köper elbilar. Företagen räknar med att bilarna stärker deras image.
– Teslan har exempelvis varit relativt populär bland vd:n både privat och som firmabil för marknadsförningsarbete, säger Kallio.
Till elbilar räknas alla laddningsbara bilar, bland annat laddningsbara hybridbilar. De flesta hybridbilar som trafikerar i Finland får i stället strömmen från bilens egen förbränningsmotor. De här modellerna har funnits länge på marknaden och även lockat vanliga konsumenter. Ändå finns det inte mer än drygt 14 000 sådana bilar i Finland.
Länge ansågs bristen på laddningsstationer utgöra ett hinder för försäljningen av elbilar, men nu byggs nätverket ut med fart.
– Nätverket av laddningsstationer börjar vara drägligt i Finland. Det börjar redan vara möjligt att ta sig mellan de stora och lite mindre städerna med el.
Laddningsnätverket är viktigt eftersom elbilarnas räckvidd är betydligt kortare än förbränningsmotorbilarnas.

Priset hindrar

En orsak till att elbilarna inte lockar köpare är deras höga pris. Det beror på att bilarnas teknologi är dyr.
– Batteripaketet kostar och produktutvecklings- och produktionskostnaderna är högre än för bilar med traditionella förbränningsmotorer. Det är där prisskillnaden uppstår, säger Kallio.
Flera länder har infört olika sporrar, till exempel lägre skatt, för att öka efterfrågan på elbilar. Kallio säger att det varit tystare på den fronten i Finland. Eventuella sporrar borde vara teknologineutrala eftersom vätedrivna bilar snart dyker upp på marknaden.
ANDRA LÄSER