Insändare: Grön omställning göder energibolagen

20.02.2023 17:17
I HBL:s intervjuer med partiledarna svarar nästan alla positivt på frågan om Finland skall fortsätta att avveckla all fossil energi, även om det innebär högre energipriser. Såsom de yrkespolitiker de är undviker de att kvantifiera, kvalificera eller att ge en tidtabell för processen. Indirekt ger man en bild av att vind- och solkraft är billig och bra för klimatet. Stämmer detta?
I Australien började man ersätta kolkraft med vind- och solkraft 2005. På 15 år fördubblades sedan priset för elenergi. Beträffande Europa är konsumentpriset på elenergi lägst i länder som Estland, Finland och Frankrike. Deras nationella energiproduktion har en relativt låg andel, cirka 20 procent, av vind- och solkraft. Däremot har länder som Danmark, Belgien och Tyskland med en vind- och solkraftsproduktion på 50-60 procent av den totala, ett tre gånger högre konsumentpris på elektricitet än de förstnämnda.
I nämnda siffror ingår inte kostnader för ”back upp”-kostnader, när det varken solen skiner eller det blåser. Det samma gäller för kostnader för miljöförstöring som skadeverkningar på skog och mark, djur, fågelliv, lokalklimat och bullerproblem.
Slutsatsen är att vi försöker förverkliga en grön ekonomi som vi inte har råd med och varken har teknik eller elektrisk energi att förverkliga. Detta har lett till att många länder såsom Kina och Indien har ökat sin fossila elproduktion – och de övriga har lämnats att frysa. Enbart ökningen av fossil elproduktion i värden 2021 var lika stor som den totala produktionen av sol- och vindkraft.
Energiintensiv industri i Europa söker efter billigare alternativ på annan ort, annars hotar nerläggning. Detta gäller också för lätt industri såsom grönsaksproduktion och bagerier. Kan man då tala om grön omställning? Är denna politik verkligen värd den klimatomställning den skulle förhindra? Och vilka är fördelarna?
I dag är kostnaderna för vind- och solkraft fortfarande svindlande. Den så kallade gröna omställningen göder energibolagen, men gör familjerna fattigare. Mindre pengar för mat, boende och hälsa. Vi lever alla på kinesiskt kol.
Hans Berglund, Sjundeå

ANDRA LÄSER