De flesta finländare är nöjda med sina förverkligade sexuella fantasier – sex med gravid toppar listan

Hur går det när fantasi blir verklighet? Det ville en undersökning beställd av sexleksaksbutiken Kaalimato.com ta reda på. Det visar sig att 84 procent av finländarna som förverkligat sina fantasier känner att de åtminstone delvis motsvarat förväntningarna.

Alla har vi något vi då och då fantiserar om, ändå har mindre än en femtedel av finländarna förverkligat sina sexuella fantasier. Men de som gjort det, de är rätt nöjda.
03.12.2021 12:06 UPPDATERAD 03.12.2021 12:29
Bara ungefär nio procent av finländare som gjort verklighet av sina fantasier säger att de överträffat förväntningarna, enligt undersökningen som gjordes av konsultföretaget Pohjoisranta BCW.
Ungefär lika många har blivit besvikna, eftersom de upplever att fantasierna inte motsvarat förväntningarna alls.
De resterande 75 procenten av de tusen tillfrågade ger den realiserade fantasin godkänt betyg då den åtminstone delvis mött förväntningarna, men ändå inte överträffat dem.
Forskningsmaterialet samlades in i april 2021 och är nationellt representativt vad gäller kön, ålder och region.
Sexterapeuten Annukka Lavikainen säger att det är bra att komma ihåg att fantasier sällan i verkligheten utspelar sig precis såsom man föreställt sig.
"Fantasier involverar vanligtvis en annan person också. Så det är bra att ta med i beräkningen att relationen med den här andra personen kan förändras i takt med att fantasin förverkligas" säger Lavikainen i ett pressmeddelande.
Dessutom kan fantasin bottna i ett mer komplext och undermedvetet behov.
"Fantasier kan ibland också ha djupare betydelser, som behovet av uppmärksamhet eller av en känsla av trygghet. I ett sådant fall kanske förverkligandet av fantasin inte alltid räcker för att möta detta interna behov", säger hon.

Sex på hög höjd

Den fantasi som bäst motsvarat de tillfrågades förväntningar är sex med en gravid kvinna. Över hälften ansåg att det motsvarat alla förväntningar och 10 procent var positivt överraskade.
Medlemmar i 10 000-metersklubben är också nöjda, drygt 20 procent av dem säger att initieringsritualen överträffat deras förväntningar.
"Det de här fantasierna har gemensamt är att de innehåller element som inte går att föreställa sig ordentligt, ens på fantasinivå. I 10 000-metersfantasin kan till exempel rädslan för att åka fast ha gjort situationen ännu mer spännande än väntat. När man har sex med en gravid kvinna kan det komma som en överraskning till exempel hur en graviditet kan få en kvinna att blomstra. Detta kan uttrycka sig som en kvinnas ökade självförtroende i sin egen kropp", säger Lavikainen.
Hela 14 procent svarade att en trekant inte alls motsvarade deras förväntningar. Det gjorde en ménage à trois till den största besvikelsen.
Lavikainen lyfter fram att sex med fler än en person är ett populärt tema inom porren med många förutfattade meningar och förväntningar. Här kan verklighetens komplexa förhållanden skapa en klyfta mellan förväntan och verklighet.
"I en sådan situation kombineras varje persons egna antaganden, förväntningar, önskningar och mål. Verkligheten kan också vara en besvikelse eftersom spänningen kan skapa prestationsångest."

ANDRA LÄSER