Dags anställa en matematiker?

När Yle i våras slog ihop sina kanaler Fem och Teema var en konsekvens att tv-programmet Allsång på Skansen i stället visades i huvudkanalen TV1.

Sanna Nielsen ledde årets upplaga av det svenska tv-programmet Allsång på Skansen.
LedarkrönikaTim Johansson
27.08.2017 06:54 UPPDATERAD 27.08.2017 11:46
Det populära rikssvenska underhållningsprogrammet sändes på bästa tittartid genast efter huvudnyheterna under sommarens tisdagskvällar. Det var en anmärkningsvärd och nästan märklig satsning där ett svenskt nöjesprogram plötsligt hade bättre sändningstid än motsvarande finska program.
Slutresultatet blev en seger för dem som anser att det svenska och nordiska ska visas på huvudkanalerna och inte placeras i kanaler som bara når en liten del av tittarna. Varje tisdag tittade några hundratusen finländare åtminstone en stund på programmet.
Allsångsplaceringen i TV1 kan också ses som en framgång för Yles strategi som tvåspråkigt mediebolag. Avsikten har varit att Finlands tvåspråkighet ska vara synlig för alla tittare, inte bara för en minoritet eller minoritetens vänner.
Tv-kanaler och tv-bolag som vill ha en stor publik lever enligt denna majoritetsdynamik. Om målet är att nå en stor del av finländarna gäller det att inte tänka med minoritetens horisont framför ögonen. Om man vill göra svensk eller finlandssvensk kultur synlig för hela folket gäller det att göra där det blir synligt för hela folket.
För Svenskfinland och det tvåspråkiga Finland gäller det ändå att kunna hantera också annan dynamik än majoritetsdynamiken. Vi kan kalla det för en minoritetsdynamik där minoritetens handlingar inte bestäms av majoritetens förväntningar. Om exempelvis tv-program eller tidningar i längden görs med majoriteten framför ögonen kommer de snart att missta sin särart för att till slut uppgå i majoriteten.
I Svenskfinland har minoritetsdynamiken beskrivits genom den taxellska paradoxen. Christoffer Taxell presenterade för drygt trettio år sedan axiomet om att Finlands tvåspråkighet bäst tryggas genom enspråkiga lösningar. Paradoxen har framför allt använts för att försvara ett autonomt finlandssvenskt utbildningssystem. Ur den taxellska paradoxens perspektiv skulle finlandssvenskheten utarmas om den skulle öppna alla portar mot majoriteten.
Både den taxellska paradoxen och majoritetsdynamiken för Allsång på Skansen vilar i grunden på nästan matematiska modeller som förutspår vad som sker i framtiden givet vissa konstellationer. Modellerna utesluter inte varandra. En skicklig minoritetspolitik går ut på att se i vilka sammanhang modellerna gäller. Kanske dags att anställa en matematiker på exempelvis Svenska kulturfonden?

ANDRA LÄSER