Andreas Forsberg vill ha mera rock'n'roll i ledarskapsutvecklingen

Han skulle bli skådespelare eller rockstjärna, men började studera vuxenpedagogik och företagsledning. I dag titulerar sig Andreas Forsberg ledarskapsantropolog, observatör och beteendeanalytiker, och har nyligen gett ut en ledarskapshandbok – skriven i romanform.

–Våra ledarskapsmodeller är från en tid när vi trodde att vi kunde kontrollera allt och gav instruktioner uppifrån-ner. Det här måste vi få en ändring på, menar ledarskapsantropologen Andreas Forsberg.
– Det här är förmodligen den enda ledarskapshandbok där det förekommer mord, säger Andreas Forsberg om sin debutbok, The Black Book of Leadership – how to create the emotional space where people and ideas thrive.

ANDRA LÄSER