HBL på Världen i byn: Finländska placeringar ger Afrika solkraft

Med hjälp av gräsrotsfinansiering kan finländska placerare investera i affärsmässig solkraftsproduktion i Afrika. Gräsrotsfinansieringsföretaget Joukon Voima hör till dem som i veckoslutet presenterar sig på Världen i byn-festivalen i Helsingfors.

Tror på solen. Jukka Kajan och Eevi Saarikoski från gräsrotsfinansieringsföretaget Joukon Voima hör till dem som presenterar sin verksamhet på veckoslutets Världen i byn-festival.
27.05.2017 15:44 UPPDATERAD 28.05.2017 09:11
Joukon Voima som grundades härom året är inriktat på förnybar energi och andra investeringar inom hållbar utveckling. Ett av de aktuella projekten är finansiering av småskaliga solenergisystem i afrikanska samhällen som saknar eller har bristfällig elförsörjning. Idén är att sammanföra ledigt finländskt kapital med lokala afrikanska företag som bygger solkraftverk. För projektet samarbetar Joukon Voima med svenska Trine som administrerar själva byggandet.
Projektet tar sikte på att ge en första möjlighet att få el i samhällen som saknar elnät och där det åtminstone på kort sikt inte är realistiskt att investera i tyngre infrastruktur för energiförsörjning.
– Tillgång till el gör en enorm skillnad i människors vardag och ger till exempel möjlighet att läsa läxor också kvällstid, säger Joukon Voimas grundare och vd Jukka Kajan.

Lånebaserad finansiering

Solkraftverken byggs på affärsmässiga grunder så att de investerade pengarna ges som lån till lokala energiproducenter som bygger solenergianläggningarna och säljer elen till hushållen. Med intäkterna från elförsäljningen återbetalar energiproducenterna sina lån med ränta till placerarna.
– För de lokala energibolagen är det här lån vars villkor är goda jämfört med de alternativ som står till buds, säger Kajan.
Lånetiden är två år och ger placeraren en årsavkastning på 5,5 procent – med andra ord helt konkurrenskraftigt i relation till andra placeringsalternativ. Risken måste placeraren naturligtvis bedöma själv, precis som i all annan placeringsverksamhet.
– Återbetalningstiden kan bli längre om det lokala energibolaget inte lyckas installera systemen eller inte hittar lämpliga slutkunder. Men hittills har investerarna fått tillbaka sina pengar i alla projekt som Trine har administrerat, säger Kajan.
Samarbetspartnern Trine har bland annat byggt buffertar för att kunna återbetala investerarnas pengar ifall något projekt skulle gå omkull. Kampanjkoordinator Eevi Saarikoski påpekar att Joukon Voima är noga med vilka projekt man går med i eftersom det är ytterst viktigt att upprätthålla investerarnas förtroende.
– Det är en förutsättning för att verksamheten ska kunna fortsätta, säger hon.

Skapar affärsverksamhet

Jukka Kajan anser att det i längden är bättre att skapa förutsättningar för lokala företag att bedriva affärsverksamhet än att härifrån donera solpaneler.
Ett kommande projekt är att låta allmänheten tipsa om tak i Finland som kunde lämpa sig för solkraftverk. I samarbete med Helsingfors stads energibolag Helen ges fastighetsägarna sedan möjlighet att installera ett solkraftverk på byggnaden utan att de själva behöva stå för investeringen.
– På många ställen finns tom takyta, som är en outnyttjad resurs, säger Saarikoski.
Kampanjen kör i gång i augusti.
Joukon Voima medverkar på Världen i byn-festivalen som i veckoslutet hålls i Kajsaniemiparken och på Järnvägstorget. Utvecklingssamarbete och globala frågor är centrala teman på festivalen, som i övrigt bjuder på mat och kultur från världens alla hörn.

ANDRA LÄSER