Medicinen får inte regleras av makthavares nyttotänkande

Som läkare kan jag inte förstå att en läkare eller någon annan som i sitt värv förbundit sig att upprätthålla och understöda mänskligt liv kan aktivt göra sådant som släcker livslågan.

Det var väl ofrånkomligt att vi i Finland skulle ta upp frågan om eutanasi. Men att det är SFP som vill gå i bräschen för den obehagliga utveckling som diskussionen kan leda till var en besvikelse. Man skulle tycka att populistiska och värdeanemiska partier skulle vara mera huggna att få de röster som finns att få när man öppnar den Pandoras ask som eutanasifrågan är. Dr Mengeles avkommor i Finland suktar med snålvattnet i mungiporna att få rösterna av de 85 procent av finländarna som enligt en obskyr enkät är ”för eutanasi”.
Som läkare kan jag inte förstå att en läkare eller någon annan som i sitt värv förbundit sig att upprätthålla och understöda mänskligt liv kan aktivt göra sådant som släcker livslågan. I länder där eutanasi tillåts (enligt lag) är det möjligt att oberoende av ålder bli dödad av en annan människa om man ansöker om detta, man behöver alltså inte vara i slutändan av sitt biologiska liv, utan kan lida till exempel av depression, ett tillstånd som kan påverkas. Unga personer med utvecklingsstörning kan också ansöka om detta. Undrar hur det ligger till med medvetet samtycke i sådana fall? Det blir väl intressebevakarens medvetna samtycke som räcker och vederbörande får foga sig.
Vi är på samma stig. Vägen och slutligen banan för aktiv dödshjälp står småningom öppen för alla som är leda på att leva eller tycker att livet suger. Det går som i filmen Soylent green, värd att se än i dag. Finns på Youtube.
Innan vi kommit så långt är det värt att ta några djupa andetag och fundera till. I Finland kan en läkare inte av samvetsskäl vägra utföra abort utan att bli åtalad och avskedad. Vår lagstiftning är i detta avseende på samma nivå i Europa som den i Sverige, Bulgarien och tjeckiska republiken – vilket sobert sällskap! Alla andra länder känner till begreppet vägran av samvetsskäl. Samma kommer att bli fallet när vi legaliserat eutanasi sedan SFP med sin nya politik som gynnar de starka och kraftiga åter kommit in i regeringen. Läkare som vägrar utföra eutanasi då de tycker det är mord, blir sparkade från offentliga tjänster. Om inte utvecklingen stävjas blir medicinen inte ett livsbejakande och medmänskligt värv utan en verksamhet som regleras av makthavares nyttotänkande.
Det är helt klart att den döende människan ska få all den lindring som medicinen och mänsklig omtanke kan ge. Hen ska få mediciner som lindrar och som genom sin lindrande verkan till och med kan förkorta den förväntade livslängden. Detta är inte eutanasi utan god vård. Hen ska få vätska och näring i den utsträckning hen behöver för att inte lida i onödan, men inte i sådan utsträckning att ett liv som når sitt biologiska slut förlängs i onödan. Hen ska få kunnig vård av en engagerad och positivt tänkande personal.
Det är mycket bra om vederbörande uttryckt sin vilja i form av ett vårdtestamente att inte bli kopplad till respirator och andra apparater som förlänger livet och lidandet i onödan. Skriftliga önskemål om vårdens art i livets slutskede är välkomna och gör det lättare för läkare och vårdpersonal att agera rätt.
Men att en människa genom aktiva, medvetna åtgärder av en läkare (en som läker!) ska bringas till att dö är en så kväljande tanke att man måste fråga sig vart vi i Finland är på väg (igen?).

Robert Paul

docent i internmedicin, Reso

ANDRA LÄSER