De här åtta EU-kandidaterna fick bidrag av finlandssvensk stiftelse

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland var den största enskilda bidragsgivaren i årets EU-val.

Nils Torvalds (SFP), Miapetra Kumpula-Natri och Ville Niinistö hör till de EU-parlamentariker vars kampanjer fick bidrag av Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland.
Av Finlands nyvalda Europaparlamentariker hade Sirpa Pietikäinen (Saml) den dyraste kampanjen, över 200 000 euro. Laura Huhtasaari (Sannf) kom allra billigast undan med en valfinansiering på drygt 8 900 euro.

ANDRA LÄSER