760 000 drabbade av översvämningar

Flera afrikanska länder har drabbats hårt av årets översvämningar. Bilden är från Sudan.
Omkring 760 000 människor i länder i västra och centrala Afrika beräknas ha drabbats av årets omfattande översvämningar.
Enligt FN-organet Ocha har minst elva personer omkommit, och det finns risk för matbrist och sjukdomsutbrott till följd av vattenmassorna.
I Niger, ett av de värst drabbade länderna, har närmare 32 000 bostäder och mer än 5 700 hektar jordbruksmark förstörts när ymnigt regn fått floder att svämma över.

ANDRA LÄSER