Nya undervisningsministern Li Andersson ser fram emot sitt uppdrag: "Att göra småbarnspedagogiken obligatorisk är inte rätt väg"

Li Andersson (VF) tillträdde i dag som ny undervisningsminister. Andersson ser sitt nya uppdrag som extremt viktigt. Både hon och partiet är tillfreds med det nya regeringsprogrammet.

Li Andersson (VF) ser sitt nya uppdrag som undervisningsminister som mycket viktigt.
Vänsterförbundets ordförande Li Andersson skrev i går på Twitter att uppdraget som undervisningsminister är det tyngsta man kan få. Hon säger att det inte finns någon viktigare ministerpost i det finländska samhället för tillfället.
– Jag ser fram emot att jobba med frågor som handlar om att utveckla småbarnspedagogiken, förnya studierätten och se till att grundskolan utvecklas på ett bra sätt, säger Andersson till SPT på torsdagskvällen då den nya regeringen möter pressen för första gången.
Andersson är nöjd med bildningen av den nya regeringen och det nya regeringsprogrammet.
– Programmet godkändes enhälligt inom partiet. Det tycker jag talar för att folk är nöjda med hur det ser ut.
I regeringsprogrammet ingår bland annat ett förslag om en reform av läroplikten. Reformen innebär att en andra stadiets utbildning skulle vara obligatorisk för var och en. Andersson ser positivt på reformen och tycker inte att den är orealistisk.
– Det är ett förslag som varit på tapeten under den regeringsperiod som föregick den förra regeringen, vilket innebär att en del arbete med reformen redan är gjort vad lagstiftningsberedningen beträffar. Jag ser det som en realistisk målsättning att förverkliga reformen under den kommande valperioden.
Det var även tal om att läroplikten skulle tillämpas inom småbarnspedagogiken. Andersson är glad att det inte blev så.
– Att göra småbarnspedagogiken obligatorisk är inte rätt väg att gå för att höja deltagandet. Jag ser hellre en satsning på att höja småbarnspedagogikens kvalitet, något den nya regeringen har fattat beslut om, till exempel genom att minska storleken på grupper med barn över tre år och att återinföra den subjektiva rätten till dagvård.
Andersson påpekar att stora satsningar görs i småbarnspedagogiken men att det är andra stadiet det satsas på vad inlärningen beträffar.
ANDRA LÄSER