Forskare: Artificiell intelligens behöver få humanisterna med på resan

I ett alltmer tekniskt samhälle, där algoritmer fattar automatiska beslut, räcker det inte med kritiskt tänkande. Vi måste alla bli upptäcktsresande som aktivt vågar delta i utvecklingen och gå in i frågor som saknar entydiga svar, menar forskaren Magnus Westerlund, som vidare menar att Apotti visar hur den offentliga sektorn har hoppat i galen tunna inom digitaliseringen.

I den digitala världen definieras resultaten av dataurvalet. Den ultimata risken vore artificiell intelligens som de facto tar över kontrollen över centrala samhälleliga beslut, varnar Magnus Westerlund (i mitten), här tillsammans med kollegan Dennis Biström (till vänster) och serviceroboten Amy.
Torsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
26.11.2022 06:01
Artificiell intelligens (AI) ruvar på stor potential, vare sig det gäller utbildning, vård, finans, brottsbekämpning, domstolar, försvar eller offentlig service. Området utgör också ett minfält.
– Vi måste börja vid de etiska frågorna: vad vill vi egentligen åstadkomma med AI? Börja inte vid prototypen, fundera i stället på det sista steget. Vilka utmaningar kan vi få på sikt, om vi går in för automatiska, datastyrda beslut? Tappar vi kontakten till människan?
Det säger Magnus Westerlund vid Arcada, som forskar inom området pålitlig artificiell intelligens.

ANDRA LÄSER