Möjlighet eller risk?

HBL skärskådar konstellationen gällande följande regeringsbas efter riksdagsvalet inom ett knappt år.

25.05.2018 05:48
HBL skärskådar (ledaren 15.5) konstellationen gällande följande regeringsbas efter riksdagsvalet inom ett knappt år.
Ledarskribenten fokuserar på professor Åsa von Schoultz' spekulationer kring en regeringsbildning i huvudsak utifrån ett samarbete mellan vänstern och De gröna.
Om partierna "klarar sig bra, finns det åtminstone teoretiska möjligheter" för den regeringsbas von Schoultz nämner, skriver HBL.
Semantiken saknar inte betydelse. För att undvika missförstånd hade begreppet "möjlighet" med fördel kunnat ersättas med ett neutralt uttryck. Faktum är, att många inte skulle se nämnda regeringsbas som en möjlighet, utan tvärtom som en ansenlig risk.

Ove Ohlström

Helsingfors

Svar Ordval och semantik är givetvis viktigt. "Möjlighet" är faktisk ett rätt neutralt ord, särskilt i kombination med "teoretisk". Avsikten med ledaren var att fästa uppmärksamhet vid professor Åsa von Schoultz' kritik av det faktum att de finländska väljarna inte vet vilken regeringssammansättning de stöder när de avger sin röst. Det finns naturligtvis också många andra infallsvinklar på regeringsbasen och dem återkommer vi till.

Susanna Ginman

chef för ledarredaktionen, HBL

ANDRA LÄSER