Regeringen kompromissar: Företagets storlek inte längre gräns för uppsägningsrätt

Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Regeringen har presenterat ett kompromissförslag i förhoppning om att få ett slut på de politiska strejkerna.

Under torsdagen förde regeringen diskussioner med representanter för arbetstagarorganisationerna i syftet att hitta en lösning på den inflammerade situation som uppstått mellan regeringen och fackförbunden på grund av förslaget till en lag som skulle göra det lättare för små företag att säga upp anställda.

Diskussionerna ledde till ett kompromissförslag som presenterades vid ett snabbinkallat pressmöte på torsdagskvällen.

Förslaget innehåller fyra punkter, där den centrala ändringen handlar om storleken på de företag där de nya uppsägningsreglerna ska gälla. Enligt det ursprungliga lagförslaget skulle företag med färre än 20 anställda ges möjlighet att säga upp en anställd med hänvisning till dennes person. Senare sänktes gränsen till 10.

För fackförbunden har den stora stötestenen varit just den tydliga gränsdragningen av företagets storlek. Man har menat att det försätter anställda vid olika stora företag i en ojämlik position.

I den nya skrivningen talas enbart om att företagets storlek i allmänhet, samt arbetstagarens och arbetsgivarens omständigheter, bör beaktas som en helhet ifall en uppsägningssituation uppstår.

Det innebär i praktiken att framtida uppsägningar, med hänvisning till den eventuella nya lagen, i allt högre grad skulle bli fall för domstol.

– Lagar är inte alltid exakta. Även hittills har det varit ett ämne för rättslig prövning hur linjerna dras, och för hur saker bedöms, säger statsminister Juha Sipilä (C).

Regeringen hoppas nu att den slopade exakta gränsen ska duga som kompromiss för facket.

Kortare karens

Det andra kompromissförslaget gäller den karenstid som en person blir utsatt för som blir uppsagd enligt den tilltänkta lagen. Den kan regeringen tänka sig sänka till 60 dagar, och tiden skulle gälla alla företag oberoende av storlek. Förslaget att minska antalet karensdagar från 90 till 60 fanns redan i regeringens förra kompromissförslag.

Vidare föreslår regeringen att man inleder trepartsförhandlingar för hur den så kallade aktiveringsmodellen ska implementeras, samt trepartsförhandlingar om implementeringen av den så kallade modellen för arbetssökande på eget initiativ.

Fackförbunden har tidigare kritiserat regeringen för dess ointresse att engagera arbetstagarsidan i skapandet av system som ska främja sysselsättningen.

Fackförbunden samlas för att diskutera sina reaktioner på regeringens kompromissförslag på fredag klockan 14.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning