Polis: "Lär ditt barn trafikregler i ung ålder"

En stor del av olyckorna i trafiken där barn och unga är inblandade kunde undvikas om bilisterna slutar fingra på mobilen och sänker hastigheten rejält nära skolor och daghem. Men också som fotgängare och cyklist har man ett ansvar.

Övervakande polis. Äldre konstapel Tuomas Parviainen manar till lugn hos bilister som kör nära skolor och daghem.
Äldre konstapel Tuomas Parviainen vid Helsingforspolisens trafikenhet rör sig smidigt på sin motorcykel när han övervakar trafiken vid en skola i Kottby i Helsingfors. Vi befinner oss på Backasgatan, en av stadens livligaste gator, strax innan motorvägen till Tusby börjar.
– Den här omgivningen är ett bra exempel på platser där det krävs mycket av bilister och fotgängare. Backasgatan är en livligt trafikerad gata med biltrafik, tunga lastbilsfordon, bussar och spårvagnar. Här korsar barn och ungdomar gatan dagligen, men som vi kan se är det inte många bilister som saktar ner. Här samsas också cyklister och fotgängare, säger Parviainen.
Just som vi talar med Tuomas Parviainen springer en flicka i tonåren över den breda gatan mot rött ljus. Parviainen skakar på huvudet.
– Dessvärre ser man också för mycket av det här. Det finns ungdomar som leker med sitt liv på det här sättet. Det är beklagligt. Som fotgängare har du också ett ansvar. Blir du påkörd för att du gått mot rött ljus är felet ditt.
Från polisens sida vill man betona att det inte räcker bara med att säga åt barnet att det är tryggt att gå över gatan vid grönt ljus.
– Trafikljuset eller övergångsstället utgör i sig ingen skyddande faktor. Det gäller att berätta för barnen att titta åt bägge hållen. Jag har märkt att för många bilister har för bråttom och kör mot röda ljus. Speciellt på gator och vägar som har mycket arbetsplatstrafik sker olyckor där barn är offer.

Bristande koncentration

Parviainen jobbar femte året som trafikpolis i Helsingfors. De senaste åren har han märkt en försämring i bilisters koncentration i trafiken. Dessutom finns det bilister som kör knyckigt. Man har för hög hastighet i stadstrafik och tvingas tvärbromsa.
– Man fingrar på mobilen för att läsa tidningen eller sociala medier. Det är fel. Också i stadstrafik krävs det koncentration även om hastigheterna är lägre än på landsväg. Ett annat stort problem är övergångsställen utan trafikljus. Många bilister låter bli att stanna invid en bil som står stilla vid ett övergångsställe. Vi kommer att intensifiera bevakningen vid övergångsställen i höst, säger Parviainen.
Han har två barn, som ännu inte nått skolåldern. Trots det har Parviainen redan börjat sin trafikfostran för sina barn och rekommenderar det också för andra föräldrar.
– Börja din trafikfostran då barnet är i ung ålder. Jag försöker själv undervisa mitt 4-åriga barn reglerna för hur man tryggt ska gå över gatan. Lär också barnet en trygg rutt till skolan där ni tillsammans fäster uppmärksamhet vid ställen som kan vara farliga. Lär ditt barn att leda cykeln över övergångsstället och lär barnet att inte surfa på mobiltelefonen när det krävs iakttagelseförmåga. Förse ditt barn med reflexer under den mörka årstiden och se till att cykeln har en lampa.
– Till lärare vill jag ge rådet att tala om trafik och poängtera de ställen nära skolan som kan vara farliga.
Parviainen riktar en bestämd uppmaning till bilister som kör nära skolor och daghem.
– Var uppmärksam och följ hastighetsbegränsningarna som vid skolor och daghem ofta är lägre. Koncentrera dig på körandet och kom ihåg att du har extra skyldighet mot de som har svårt att röra sig i trafiken. Det här är också en paragraf som finns inskriven i vägtrafiklagen. Vuxna utgör alltid ett exempel för barn – inte minst i trafiken, säger Parviainen.

Trafiksäkerhetsveckan

Arrangeras för 13:e gången.
Årets tema är en trygg skolväg.
Årligen skadar sig drygt 400 barn i vägtrafiken i Finland. Årligen dör 11 barn under 15 år i trafikolyckor.
30 procent av olyckorna sker på cykel och 15 procent till fots. I Helsingforstrafiken skadar sig årligen 60 barn under 15 år. Största delen av olyckorna sker vid övergångsställen i centrum.
ANDRA LÄSER