Vem beslutar om Finlands medverkan i Natomanövrar?

Som kvarleva från det kalla krigets tid har Nato framför allt tjänat USA:s stormaktsintressen.

18.10.2018 05:45
Finland deltar denna månad med enheter ur landets mark-, sjö- och luftstridskrafter i två stora Natomanövrar: Trident Junction i Norge och Northern Coasts i Östersjön. Hur mycket berörs våra kuster? Enligt uppgift har Finland i oktober även deltagit med Hornet-jaktplan i Red Flag-manövern i Alaska.
Officiellt är vårt land militärt alliansfritt. Vi deltar i Natos manövrar i egenskap av partner, inte medlem. För ett år sedan skrev jag i en insändare (HBL 15.10.2017) att "partnerskapet med Nato (var det ett genomtänkt beslut?) har lett till ökad medverkan i militära manövrar vars överensstämmelse med alliansfrihet kan ifrågasättas."
Som kvarleva från det kalla krigets tid har Nato framför allt tjänat USA:s stormaktsintressen. Citat ur samma insändare: När Sovjetunionen upphörde och Warszawapakten upplöstes torde även Nato ha upplösts och USA upphört med sina baser i Europa. Vår världsdel, inklusive det nya Ryssland, borde ha fått en chans att samarbeta utan militär närvaro."
I stället har antalet Natobaser i Europa ökat och förra året deltog både amerikanska och tyska trupper i paktens manövrar i Baltikum. Det är inte förvånande att Ryssland med jämna mellanrum arrangerar militärmanövrar inom sitt eget territorium vid bland annat sin västgräns.
Förhoppningsvis ingår fortsatt militär alliansfrihet i den kommande svenska regeringens program. Våra föråldrade jaktplan kan bra ersättas med svenska Jas Gripen som vi vid behov kan utveckla tillsammans.
Vid sidan av ekonomiskt samarbete och migrationsfrågan har klimatfrågan blivit ett allt större problem världen runt. Den kräver regionalt samarbete, men samarbetet bör även koordineras att omfatta hela världen. I det arktiska rådets arbete kan Finland som ett militärt alliansfritt land göra en viktig insats. Beslut om det stora norra polarområdets framtid får inte påverkas av vare sig västs eller östs militära intressen.
Tillbaka till Natopartnerskapet och Natomanövrarna. Vem beslöt, beslutar, om vår medverkan? Har jag missat någonting? Vilken var, är, republikens presidents roll? Hade, har, riksdagen och regeringen något att säga till om eller var, är, det försvarsministern och det högsta militärbefälet som avgör var och på vilket sätt Finland medverkar och som, en vacker dag, inbjuder Natotrupper att öva på finländskt territorium?
För övrigt är jag alltjämt av åsikten att regeringen borde ha ombildats efter Sannfinländarnas tudelning. Framför allt tänker jag på de viktiga utrikes- och försvarsministerposterna.
Carl Fredrik Sandelin
Helsingfors

ANDRA LÄSER