Ingen tystnadskultur i Hoplaxskolan

09.02.2022 10:40
Kolumnisten Mikael Sjövall tar i sin senaste kolumn (HBL 1.2) upp trakasserierna som 2017 uppdagades i Hoplaxskolan och eftervården av det. Han anklagar skolkollektivet för att ha stuckit huvudet i sanden och omgärdat fallet med tystnad.
Varje fall av trakasserier och mobbning är en tragedi, och tyvärr lyckas skolvärlden inte hantera alla situationer perfekt, varken före, under eller efter att tragedin är framme. Att man i Hoplaxskolan skulle ha valt att sticka huvudet i sanden, som Sjövall påstår, är däremot helt enkelt inte sant.
Vi som sitter i Hoplaxskolans direktion ser oss tvungna att ge vår bild av arbetet för att förebygga trakasserier i skolan. Sedan 2018 (vår tid i direktionen) har vi i direktionen medvetet arbetat för ett välmående och tryggt skolklimat ur många olika synvinklar och detta syns också i bland annat skolans verksamhetsplaner och -berättelser. Bland annat skolans jämställdhets- och likabehandlingsplan har direktionen arbetat med i flera omgångar. Några konkreta exempel på åtgärderna i arbetet för ett tryggt skolklimat är följande: utomstående aktörer som talat om jämställdhet och jämlikhet med eleverna har anlitats, en anonym responskanal för eleverna används och Hoplaxskolan använder Kiva skola-modellen.
Vi är därmed beklämda och oroliga över det försämrade resultatet i statistiken över mobbning i skolan och ska bland annat på vårt följande möte diskutera och följa upp arbetet som görs i skolan. Även om vi tyckt att arbetssätten och utvecklingsprojekten varit de rätta visar statistiken att vi behöver fundera också på nya sätt att arbeta för att förebygga mobbning i samarbete med skolan och hemmen.
Trakasserifallet som Sjövall skriver om är slutbehandlat i domstol och ingen av de direkt berörda parterna arbetar eller studerar längre vid skolan. Att inte vilja ventilera fallet eller domarna offentligt är inte synonymt med tystnadskultur.

Lotte Granberg-Haakana,

ordförande,

Tuomas Anttila,

vice ordförande,

Hoplaxskolans direktion

ANDRA LÄSER