Finska bostadspriser sticker ut i Europa

Bostäderna i Finland är mycket måttligt prissatta i relation till hushållens inkomster. Det säger Aktias Lasse Corin som jämfört läget i andra länder.

I relation till hushållens inkomster är bostadspriserna i Finland låga jämfört med många andra länder, säger Aktias chefsekonom Lasse Corin.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
24.11.2022 05:01 UPPDATERAD 24.11.2022 06:12
Räntehöjningarna, inflationen och den allmänna osäkerheten i ekonomin har gjort bostadsköparna försiktiga vilket fått priserna att komma ner. Det gäller Finland, men i synnerhet Sverige, där nedgångarna på sina håll varit tvåsiffriga.
– Att bostadspriserna kommer ner är helt naturligt i det här ekonomiska läget. Frågan är hur mycket priserna faller. Här lönar det sig att sätta utvecklingen på bostadsmarknaden i relation till hushållens inkomster, säger Aktias chefsekonom Lasse Corin.
Det är just vad Corin har gjort. Jämförelsen visar att bostäderna i Finland är mycket måttligt prissatta jämfört med i andra länder. 

ANDRA LÄSER