Obekväm matematik?

Matematik fostrar till logiskt tänkande som är till nytta, oberoende av kommande yrke.

02.12.2017 05:40
Abiturienterna Vera Granroth och Wilma Montonen påpekar helt riktigt att matematik inte behövs för alla utbildningar (HBL 24.11). Men matematik fostrar till logiskt tänkande som är till nytta, oberoende av kommande yrke. En anledning till bekymmer är att en lägre andel av finlandssvenska studenter jämfört med finska studenter skriver lång matematik för att inte tala om fysik.
Detta är en delorsak till svårigheterna att fylla den svenskspråkiga intagningskvoten till medicin trots att poänggränsen är lägre. Lång matematik kräver arbete. Eftersom det knappast rör sig om skillnader i begåvning mellan finska och finlandssvenska elever uppstår två frågor: Har månne den lilla latmasken sitt finger med i spelet? Hur står det till med utbildningen av matematiklärare på svenskt håll?

Leif C. Andersson

Helsingfors

ANDRA LÄSER