Kulturfonden prisbelönar lokala hjältar på Svenska dagen

Astrid Nurmivaara, Siv Sandbacka och Thuy Dieu Luu belönas av Kulturfonden på Svenska dagen.

Astrid Nurmivaara.
På Svenska dagen belönar Kulturfonden personer som gjort insatser för kultur eller utbildning på svenska i sin region. I år får Astrid Nurmivaara det nyländska Svenska dagen-priset, Siv Sandberg får det åboländska priset och Thuy Dieu Luu får det österbottniska priset.
Hembygden och dess historia ligger Astrid Nurmivaara varmt om hjärtat. Hon arbetar för att upprätthålla det kollektiva minnet och bygemenskapen i de äldre delarna av Vanda och i Kårböle.
Siv Sandberg, samhällsforskare, universitetslärare och politices licentiat, hjälper oss att förstå hur politiken och samhällsstrukturerna påverkar vår vardag i smått och i stort. Hon visar vad reformer, kommunsammanslagningar och valresultat leder till för individen.
Thuy Dieu Luu har genom sitt arbete som samhälls- och hälsokommunikatör bidragit till att stärka integrationen i Närpes. Thuy är en viktig länk mellan staden och förvaltningen, arbetsplatserna, skolorna, daghemmen och hemmen.
Svenska kulturfondens Svenska dagen-priser är på 5 000 euro vardera. Prisen överräcks det här året under små ceremonier i respektive region.

ANDRA LÄSER