Anna-Maja Henrikssons krav: Ta studentsvenskan på allvar

Vi förlorar som land då vi kan färre språk, säger Anna-Maja Henriksson. Hon väntar alltjämt på den utredning som i regeringsprogrammet utlovats om studentsvenskan. Om den inte återinförs behövs alternativa förslag, säger hon.

Om man av någon anledning inte vill diskutera att återinföra det andra inhemska nationalspråket som obligatorisk i studentexamen, så borde man åtminstone komma med andra klara åtgärder för vad som kan göras för att öka intresset, säger Anna-Maja Henriksson.

När regeringen går in på det sista året kräver SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson att utredningen kring svenskan i studentexamen ska tas med samma allvar som alla andra skrivningar i regeringsprogrammet. Utredningen ligger hos Undervisnings- och kulturministeriet, på Li Anderssons (VF) bord.

ANDRA LÄSER