Video: Nu hägrar ett slut på hamnrättegången i Finno

Ett dussin vittnen och nya polisanmälningar. Hamnrättegången i Esbo är en på många sätt märklig historia.

Massimiliano Carbones advokat Juri Suves förklarar för tingsrättens ordförande Juha Lehto att Carbones depå står exakt där det ska stå.
Fem dagar var inte nog för att kunna bedöma vad som verkligen hände i Finno småbåtshamn för två tre år sedan. Rättegången i Esbo tingsrätt mot två anställda vid staden fortsätter med slutplädering först den 20 juni. Det betyder att domen faller i augusti, kanske.
På fredag morgon gick tingsrätten ut i terrängen för att få klarhet i omständigheterna i hamnen. På försvarets begäran granskades stadens egen depå i hamnområdet, portar, trafikskyltar, lyktstolpar och eluttag. Måttbandet plockades fram vid båtföretagare Massimiliano Carbones båthall för att mäta hyrestomtens gränser. Som med så mycket annat i hamnhärvan är det oklart om hallen är inom anvisade gränser på samma sätt som det är oklart hur stadens anvisningar ursprungligen löd.

Dag 4 och 5

Tvisten handlar om utövandet av offentlig makt, spelreglerna i Finno småbåtshamn och Esbo stads oförmäga att hantera situationen.
Två anställda vid Esbo stad är åtalade bland annat för olaga tvång, diskriminering och brott mot tjänsteplikt.
Stadens anställda ska ha hotat målsäganden, båtföretagare Massimiliano Carbone och på olika sätt ha försvårat hans affärer. De åtalade nekar till allt.
Måndagen ägnades skriftliga bevis. På tisdag hördes målsäganden och de åtalade medan torsdagen ägnades vittnesmål.
På fredagen gjorde tingsrätten en exkursion till småbåtshamnen.
Massimiliano Carbone är den båtföretagare som säger att han trakasserats i hamnen, av stadens tjänstemän men också andra båtföretagare.
När Carbone sommaren 2012 av staden fick tillstånd att utöva sitt yrke i hamnen – laga båtar och båtmotorer – var den inte allmänt vägområde.
– Jag skaffade en kranbil för att också kunna göra båtlyft, säger han.
Enligt Carbone, som hänvisar till polisen och försäkringsbolaget som beviljat stora försäkringar, var allt i sin ordning med lastbilen och kranen.
I dag är hamnen allmänt vägområde. Enligt vägtrafiklagen (paragraferna 46–49) ska lasten lasten på allmänt vägområde sitta fast som i ett skruvstäd. Lasten får inte vingla, gunga eller på annat sätt komma åt att röra på sig ens påverkad av mycket stora krafter framåt och åt sidorna. Eftersom Carbone saknar trafiktillstånd kan han inte längre lyfta upp och transportera båtar med sin lastbil. Samtidigt surrar de andra båtföretagarna fast den tunga och dyrbara lasten som förut.
– Alltså inte en meter båtflytt enligt traditionellt mönster på allmänt vägområde, sade Klaus Bremer som är chefredaktör för branschtidningen Auto, Kuljetus ja Tekniikka till HBL på hösten då trafikreglerna i hamnen ändrades.
Massimiliano Carbones båthall är en nagel i hamntjänstemännens öga. Frågan är vilka direktiv Carbone fått?
Men det är precis vad som skedde på fredagsmorgonen mitt framför tingsrättens näsa. Och varför inte? Dagen innan förklarade vd:na för två av de båt- och transportföretag som hördes i rätten att vägtrafiklagen är något som inte gäller dem. Och polisen har ju tidigare sagt att den har annat att hålla ögonen på.
– Lagen är bara myndigheternas tolkning. Verkligheten är en annan sak, sade försvarets vittne i tingshuset på torsdagen. På fredagen levde han leende upp till sitt eget vittnesmål.

Nya polisanmälningar

Seppo Kallunki (Sannf) är medlem i Esbo stads idrotts- och ungdomsnämnd. Han kan inte förstå hur meningsskiljaktigheterna i hamnen har fått eskalera till en utdragen fars.
– Det här här är illa för alla parter, staden, båtägarna och företagarna som här.
Enligt honom är roten till problemen en rutten verksamhetskultur.
– Massimiliano Carbone har inte anpassat sig till gällande rutiner och får lida för det. Det är en bra kille, det är många som säger det.
Försvarsadvokat Juha Regelin hade kallat som vittne de åtalade tjänstemännens arbetskamrater. Samtliga säger att de åtalade förmännen är riktiga arbetsmyror som alltid uppför sig klanderfritt.
Enligt Carbone har tjänstemännen hotat att slå honom på käften. Målsägandens vittnen, båtägare, bekräftar.
Två av försvarets vittnen säger att de många gånger sett Carbone hälsa på hamnchefen med mittfingret, något som Carbone bestrider.
– Jag gör inte sådant, säger han.
Tingsrätten i Esbo har ett tufft uppdrag. Ett dussin vittnen har hörts och under veckan har nya skriftliga bevis fogats till den från förut omfattande mängden rättegångshandlingar. Bland mycket annat behöver domstolen fastställa de åtalades tjänsteförhållande. Den ena åtalade är med säkerhet tjänsteman, den andra är det möjligen. Enligt åklagaren är båda i praktiken tjänstemän eftersom de utövar offentlig makt.
Säkert är att hamnrättegången fortsätter länge. Juha Regelin började veckan med att kalla Massimilano Carbone för lögnare. Sedan framgick snabbt att Regelin också polisanmält Carbone – just för förtal. Regelin har dessutom polisanmält två vittnen som säger att arbetsledaren i hamnen mot en ölback öppnat portarna till stadens depå där en båt skulle hämtas. Också polisen som granskade Carbones tillstånd att köra och hantera kranbilen är polsianmäld av Regelin.
Arbetsledaren nekar till misstankarna om tagande av muta.
Mångordige försvarsadvokaten Juha Regelins framgång mäts när tingsrätten ger sitt utslag.
ANDRA LÄSER