Vem häckar på en skjutbana? Försvarsmaktens udda dilemma blev ett fall för Hannu Ekblom

Havsörnar är känsliga då de väljer plats att häcka. Livlig trafik eller andra störande faktorer skrämmer lätt i väg dem innan de lägger sina ägg. Nu har ändå ett havsörnspar valt att häcka nära en skjutbana på Sandhamns övningsområde.

Försvarsmakten har upptäckt ett havsörnsbo på sitt träningsområde i Sandhamn.
Alex Rautanenalex.rautanen@ksfmedia.fi
21.06.2022 20:32 UPPDATERAD 22.06.2022 11:32
För en dryg vecka sedan meddelade Försvarsmakten att de upptäckt ett havsörnsbo på träningsområdet i Sandhamn. Boet upptäcktes av Gardesjägarregementets biträdande kommendör, överste Vesa Laitonen.
Enligt försvarsmakten är detta första gången man vetat om att havsörnen häckar i Sandhamn. 
Ringmärkaren Hannu Ekblom kallades till platsen för att ringmärka örnungarna. Det visade sig vara en hane och en hona. Samtidigt vägdes de: hanen vägde 4 kilogram och honan 4,7 kilogram.
– Ungarna är just nu cirka sju veckor gamla, vilket betyder att de så småningom kan flyga. De borde inte störas av arméns övning, säger Ekblom.
I samband med ringmärkningen tar man även DNA-prov på ungarna, de vägs och mått som bland annat vinglängd mäts.
Ungarnas föräldrar följde ringmärkningen på avstånd. Örnmamman kunde kännas igen genom fotografering av hennes färgringar, och det visade sig vara en hona född 2009 i Porkala.
Ringmärkaren Hannu Ekblom tror att havsörnarna kan stanna i Sandhamn länge.

Bona kan väga över 500 kilogram

Ekblom har lång erfarenhet av ringmärkning. Han har ringmärkt lite över 750 havsörnar. Han säger att det mest kritiska skedet i havsörnarnas häckande är då de ruvar äggen, vanligtvis sker detta i mars–april.
– Under ruvningsskedet ska man inte röra sig i närheten av örnbona. Då kan fågeln skrämmas i väg av minsta lilla hot. Då kan det dröja länge innan örnarna återvänder till boet, och äggen lämnas sårbara för hot som kråkfåglar och dåligt väder, säger Ekblom.

Bra att veta om havsörnen

Finlands största rovfågel.
Honan större än hanen, en vuxen hona väger 4–6 kilogram och en vuxen hane 3,8–4,2 kilogram.
Vingbredden är mellan 190–240 centimeter.
Bygger bo med start på hösten och ruvar i mars–april.
Äter främst fisk, men även fåglar samt kadaver.
Var tidigare hotad i Finland, men tack vare en medveten insats har stammen återhämtat sig.
Källa: Luontoportti
– De bygger sina bon två till fem meter från trädtoppen. Deras bon är stora, de kan väga över 500 kilogram. De behöver också bra med utrymme att landa, då de inte är de smidigaste flygarna, säger Ekblom.
Havsörnarna är väldigt medvetna om sina revir. Vanligtvis lämnar de gott med mellanrum till andra havsörnspar, men finns det stora vattendrag med mycket fisk kan det finnas bon tätare in på varann.
– Det kan hända att havsörnar dödar andra havsörnar då de försvarar sina bon, berättar Ekblom.
Även om det handlar om stora rovfåglar har Ekblom aldrig själv blivit attackerad av en havsörn.
– Jag har aldrig blivit attackerad under ringmärkandet. Man är alltid två observatörer som utför märkandet, ena klättrar upp och hämtar ungarna och den andra stannar på marken och observerar föräldrarnas rörelser. De brukar cirkla runt ovanför boet och hålla ett öga på oss, berättar Ekblom.
Ekblom tror att havsörnarna kan stanna i Sandhamn länge. Han berättar att de kan stanna vid samma bo i till och med tio år, så länge de får vara i fred och boet inte förstörs.
– Om en militärövning infaller under ruvningsskedet kan det hända att de flyttar, säger han.
Den här veckan övar Gardesjägarregementet i Sandhamn tillsammans med drygt hundra amerikanska soldater.
Läs också: Över hundra amerikanska soldater till Sandhamn – övar med beväringar och personal

ANDRA LÄSER