Politiskt trafikkaos i koldioxiddimma

Det är nu som de svåra besluten ska fattas för att vi ska kunna nå utsläppsmålen på sikt.

Finlands regering har ställt ambitiösa och goda klimatmål. Bland annat ska utsläppen från trafiken halveras fram till 2030 jämfört med nivån 2005 och vara nere på noll 2045.

ANDRA LÄSER