Jan Eliasson: Krisen borde förbättra, inte försämra, det nordiska samarbetet

Att det nordiska samarbetet är en av de viktigaste modellerna för en fredlig utveckling är den svenska diplomaten Jan Eliasson helt övertygad om. Men i dag är han djupt bekymrad över stängda gränser och den ökande misstron mellan länderna som uppstått i pandemins kölvatten.

– Vi behöver nu fundera på hur vi i Norden kan agera gemensamt i framtiden och utnyttja de erfarenheter vi har fått av pandemin, säger den svenska diplomaten Jan Eliasson.
På måndag är det dags för de årliga Kastelholmssamtalen som ordnas i anslutning till Ålands demilitariseringsdag. Då ska Jan Eliasson tala om hur fred skapas i ett onlinesamtal tillsammans med biskop emeritus Björn Vikström och president Tarja Halonen.
ANDRA LÄSER