Kvarnström ställer inte upp i välfärdsområdesvalet – "osunt med samma personer på tre nivåer"

Johan Kvarnström (SDP) anser att det finns för- och nackdelar med att vara förtroendevald i såväl kommunen som riksdagen. Enligt Kvarnström är det problematiskt att vara förtroendevald på ytterligare en nivå, välfärdsområdet.

Johan Kvarnström (SDP) vill fokusera på sina nuvarande förtroendeuppdrag och ägna tid åt sin familj.
Socialdemokraternas riksdagsledamot Johan Kvarnström ställer inte upp i välfärdsområdesvalet i Västra Nyland. Han motiverar beslutet med både principiella och privata skäl.
"Den principiella biten är inte svartvit, men det är problematiskt om vi har samma förtroendevalda på tre nivåer, i kommunen, i välfärdsområdet och i riksdagen. Det är en osund maktkoncentrering som också försummar faktumet att allas dygn är lika långa och det finns en gräns för hur mycket en person kan åta sig och sköta ordentligt", säger Johan Kvarnström i ett pressmeddelande.
Kvarnström säger sig ändå respektera motargumentet att kända namn kan vara ett sätt att stärka valdeltagandet, som befaras bli lågt. Nu vill han ändå fokusera på sina nuvarande uppdrag och ägna tid åt sin familj.

Du skriver att det är problematiskt med förtroendevalda på tre nivåer. Är det mindre problematiskt med förtroendevalda på två nivåer, det vill säga i kommunen och i riksdagen?

"Ja, det är en till nivå, så det blir enligt mig mer problematiskt, därmed inte sagt att det inte skulle finnas för- och nackdelar också med samma förtroendevalda på två nivåer", skriver Kvarnström i ett mejl till SPT.
ANDRA LÄSER