Insändare: Anmärkningar måste genast tas bort då skulden betalats

Jag uppmanar organisationen Företagarna i Finland att effektivt sträva till att få avfört denna utomrättsliga bestraffning.

I lågkonjunkturens spår i början av 1990-talet tog omkring 2 000 företagare sina liv. Otaliga miste, ofta oförskyllt, sin egendom i den största egendomsöverföringen någonsin i vårt land. Tiotusentals kreativa människor brännmärktes dessutom på grund av kreditanmärkningar och miste därmed sitt medborgerliga förtroende under åratal framöver, då skulden betalats. Ingen telefonanslutning och inget avbetalningsköp, inget billån eller lån i banker eller bankkort beviljades.
Finland, Malta och Frankrike är de enda kvarvarande länderna i Europa som ännu inte tar bort kreditanmärkningarna genast då skulden betalats. Sverige uppdaterade sitt system så sent som i fjol. Finland är därför i detta avseende ingen egentlig rättsstat, ett land som tillåter utdömande av administrativa, utomrättsliga årslånga straff. Dessutom ibland till följd av så kallade bluffakturor som bedragare sänder över nätet. Åren 2012 och 2013 utreddes ett nytt och mera omfattande kreditupplysningssystem i Finland, något som kallas ett positivt kreditregister. Men det är en helt annan sak än det som nu påtalas.
Risken är nu stor att nittiotalshaveriet kommer att upprepas. Jag uppmanar därför organisationen Företagarna i Finland att effektivt sträva till att få avfört denna utomrättsliga bestraffning. I samarbete med sådana riksdagsledamöter som förstår innebörden i detta otyg kunde en lagstiftning som eliminerar problemet snabbt fås till stånd.
Landet har inte råd att ännu en gång förpassa tiotusentals kreativa personer till passivitet. Kreditanmärkningarna är dessutom ett speciellt problem för ungdomar som i ett förvirrat oförstånd gjort bort sig med snabblån via telefon. Då de småningom bildar familj och sätter bo får de obehagliga överraskningar, trots att den lilla skulden sedan länge kan vara betald. Att betalningstiden mellan företagen på senare tid dramatiskt har förlängts indikerar fördjupade problem.
Men saken är politiskt inte alldeles självklar. Under den förra riksdagsperioden tog riksdagsledamoten och företagarrådet Lars Erik Gästgivars (SFP) tag i saken, helt i enlighet med regeringsprogrammet. Men han stötte genast på patrull i sin egen riksdagsgrupp med motiveringen att politikerna inte skulle blanda sig i folks skulder. Anna-Maja Henriksson (SFP), i egenskap av justitieminister, såg problem med den personliga integriteten och ville invänta en EU-utredning. Hon som före detta bankjurist borde ändå veta hur det i dag förhåller sig.
Dåvarande finansministern, Jutta Urpilainen (SDP) hade likväl strax efteråt inga problem i Justitieministeriet med integriteten då hon på bara några veckor fick igenom en helt ny lag för ett öppet register över företagarnas skatteskulder överskridande ett visst belopp. Andra medborgare med skatteskulder undantogs.
Gästgivars byggde därefter upp ett nätverk med andra partiers företrädare vilka förstod problemet. Ett riksdagsval kom dock emellan och nu behövs en ny primus motor. Kreditanmärkningar är motiverade men bör genast tas bort då skulden betalats!

Håkan P-H Rönnqvist

Malax

ANDRA LÄSER