Nasima Razmyar om borgmästarpost: "Viktigt att substanskunnandet passar"

De närmaste dagarna klarnar maktfördelningen i Helsingfors – förhandlingarna börjar på tisdag. Nasima Razmyar (SDP) bekräftar att hon är intresserad av en borgmästarpost, men väntar med sitt slutliga besked.

Nasima Razmyar, riksdagsledamot och medlem i Helsingfors stadsfullmäktige, är intresserad av kulturborgmästarens roll. Razmyar är född 1984 i Kabul och hennes familj flydde till Finland i början av 1990-talet.
17.04.2017 16:29 UPPDATERAD 19.04.2017 16:03
Dragkampen om maktposterna i Helsingfors inleds på tisdagen.
Röstmagneten Jan Vapaavuori (Saml) är den som i praktiken dirigerar, och han utgår från att det är den ordningsföljd i vilken partierna fått in sina kandidater i stadsfullmäktige som dikterar i vilken ordning de får "ropa in" maktposter.
Första tjing är alltså Samlingspartiets – och innebär borgmästarposten för Vapaavuori. Följande i tur är De gröna, som väntas välja posten som biträdande borgmästare med ansvar för stadsmiljö till sin borgmästarkandidat Anni Sinnemäki. Det ligger nära det jobb hon har haft som biträdande stadsdirektör.
Tredje turen går åter till Samlingspartiet. Partiet vara mest intresserat av att få biträdande borgmästare med ansvar för skolorna.

Razmyar i startgroparna

Då skulle följande runda, som blir SDP:s val, ge biträdande borgmästaren med ansvar för kultur, idrott och ungdom. Under helgen sade riksdagsledamot och fullmäktigeledamot Nasima Razmyar (SDP) till Helsingin Sanomat att hon allvarligt överväger jobbet, trots ett tidigare nej.
Razmyar väntas komma med sitt slutliga besked då det klarnat att SDP får den här positionen, och partikretsen gett grönt ljus.
Men med tanke på substansen i den roll som SDP sannolikt kan få är Razmyar uppenbart intresserad.
– Jag har de senaste två åren lett de partiutskott som behandlar just kultur- och idrottsfrågor och ungdom, och mina egna studier till kulturproducent gör också att det rent substansmässigt känns nära mig, säger hon till HBL på måndagen.
– En utgångspunkt är ju att det ska vara något som substansmässigt passar, säger Razmyar men tillägger att hennes slutliga besked kommer senare.
Kulturområdet intresserar stadens svenskspråkiga, något som Razmyar också upplever är viktigt.
– Språken är en rikedom i Finland, men det räcker inte att man bara säger det och hänvisar till lagen, utan det ska också förverkligas i politiken.
Nasima Razmyar är bekant med det finlandssvenska via sin make, och har ett litet barn som enligt henne "säkert kommer att börja i svenskspråkigt dagis och gå i skola på svenska".
– Invånarna har rätt till likvärdig service på båda språken.

Torsti in i riksdagen?

Om Razmyar blir biträdande borgmästare leder det till en dominoeffekt i riksdagen. Det är Pilvi Torsti (SDP) som då kommer in från suppleantplats. Torsti har tidigare tackat nej till borgmästarposten med hänvisning till sitt företag som är inne i ett tillväxtskede. Riksdagsmandatet är ändå en annan sak – det är ett förtroendeuppdrag av väljarna som Torsti är beredd att emot ifall det går så.
De sista biträdande borgmästaren har hand om social- och hälsovårdsfrågor – en roll som rutschat ner i rankningen eftersom vårdreformen väntas flytta vårdfrågorna till landskapsnivå. Hur som helst är det De gröna som får ytterligare en biträdande borgmästare, och Otso Kivekäs som lett fullmäktigegruppen under förra valperioden ligger bra till.
Frågan är hur De gröna förhandlar fram en lösning som tilltalar dem också efter landskapsreformen, om portföljen töms på innehåll. Där kommer kampen om fullmäktigeordförande in – en stol som åtminstone Vänsterförbundet har ögonen på.

Fullmäktigeklubban ett tvistefrö

Veronika Honkasalo (VF) vill inte cementera om VF är ute efter en borgmästarpost – vilket ser osannolikt ut – eller ordförandeklubban i fullmäktige.
– Några namn har vi inte ännu gett, säger hon på frågan om vem VF lyfter fram, borgmästarkandidaten Paavo Arhinmäki eller möjligtvis Honkasalo själv som fick näst mest röster av partiets kandidater.
Ruletten påverkas av hur dragaren Vapaavuori tänkt lägga fram ordningsföljden: om hela stadsstyrelsen ska väljas före fullmäktigeordförande.
Om stadsstyrelsen väljs enligt listan på jämförelsetal tillhör fem platser Samlingspartiet, varav två är borgmästare‚ och fyra platser De gröna, varav två borgmästare. SDP skulle få en biträdande borgmästare och en stadsstyrelseledamot, Vänsterförbundet två stadsstyrelseledamöter, och SFP och Sannfinländarna en ledamot var. Men här ingår inte kampen om fullmäktigeklubban.
SFP:s målsättning är att få en ledamot i stadsstyrelsen samt en egen representant i alla så kallade supernämnder, det vill säga de fyra områden som leds av de biträdande borgmästarna.

ANDRA LÄSER