Tidigare ministern Kimmo Tiilikainen blir generaldirektör för Geologiska forskningscentralen

Sammanlagt 19 personer sökte tjänsten som Geologiska forskningscentralens nya generaldirektör. Personen som valdes är den tidigare riksdagsledamoten Kimmo Tiilikainen.

Kimmo Tiilikainen
Regeringen har utnämnt Kimmo Tiilikainen (C) till generaldirektör för Geologiska forskningscentralen.
Tiilikainen kommer att fungera som generaldirektör i fem år framöver med start den 1 juni.
Sammanlagt söktes tjänsten av 19 personer.
Tiilikainen har arbetat som statssekreterare för näringsministern och jord- och skogsbruksministern sedan 2019. Dessutom var han statssekreterare för Centerns ministergrupp 2019. Han var också minister i regeringen Sipilä.
Tiilikainen blev invald i riksdagen 2003 och var riksdagsledamot fram till det senaste riksdagsvalet 2019. Han ställde även upp i valet 2019 men fick inte tillräckligt med röster för att bli invald.
Geologiska forskningscentralen är ett forskningsinstitut som hör till Arbets- och näringsministeriet. Forskningscentralen är verksam både i Finland och ute i världen.
ANDRA LÄSER