Ledare: Inget är kvar av regeringen – nästa valperiod måste bli annorlunda

Den här veckan blev det uppenbart att när det gäller mer ”vanliga” – och i sig också viktiga – inrikespolitiska frågor är samarbetet i stort sett slut och någon genuin samarbetsvilja finns inte längre.

Det är till viss grad naturligt att regeringssamarbetet prioriteras mindre än förr när valet närmar sig och kampanjperioden börjar. Så har det varit också tidigare. Det tråkiga i nuläget är att de öppna grälen har pågått redan under en längre period, skriver Erja Yläjärvi.
LedareErja Yläjärvierja.ylajarvi@hbl.fi
19.11.2022 16:00
Finland har officiellt fortfarande en sittande regering, och ska med stor sannolikhet ha den ända till nästa riksdagsval i april. Det är i sig positivt, för det sista landet behöver just nu är en inrikespolitisk kris i full skala med påföljden att vi inte har någon fungerande regering alls.

ANDRA LÄSER