Aktias sista utpost i Västnyland finns i Karis

Allt fler banker stänger sina bankkontor och kontanter blir också allt sällsyntare på bankerna. Aktia hör till skaran banker som dragit in flera verksamhetsställen, och det sista kontoret i Västnyland finns i Karis. Kunderna har ändå inte flytt banken, och flera nya väljer Aktia som sin bank.

Aktia i Karis flyttade nyligen in i nya lokaler. Teemu Kytöpuro (t.v.) och Michael Wenberg (t.h.) har länge jobbat på orten, och är kända ansikten på banken. Det är också Christer Nyback, som nu ansvarar för Aktias samtliga personkunder.
Harald Grönstrandharald.gronstrand@hbl.fi
27.03.2023 05:00
I november 2019 kom budet. Aktia skulle stänga en stor del av sina kontor i och med sin nya strategi. 18 av 32 bankkontor i Svenskfinland drabbades.
I Västnyland stängdes kontoren i Hangö, Ekenäs, Ingå och Lojo. Några år senare kom budet att banken stänger sitt kontor i Kyrkslätt. Från att ha varit starkt representerad i hela regionen gick banken nu till enbart ett kontor på axeln Hangö–Kyrkslätt.
Och det kontoret finns i Karis.

ANDRA LÄSER