Åbodisputation om låg sexlust: Både planering och mindfulness ökade kvinnors sexlust

Variation i sexlusten är alldeles normalt, särskilt i långvariga relationer, säger Annika Gunst som skrivit en doktorsavhandling om låg sexlust bland kvinnor.

Annika Gunst, doktorand i psykologi vid Åbo universitet, påpekar att det finns en viss luddighet i begreppet sexlust. – Om någon säger att hen har låg sexlust är frågan vad det handlar om. Är det så att personen inte är intresserad av sex över huvud taget eller är det så att personen inte är intresserad av sex med sin eventuella partner?
Faktorer som hänger ihop med parförhållanden kunde betonas mer i diskussioner om kvinnors sexlust. Det säger Annika Gunst, doktorand i psykologi vid Åbo universitet. Gunst har skrivit sin doktorsavhandling om låg sexlust bland kvinnor och disputerar i maj.
– Parförhållandet betonas ganska lite i diskussionen om sexlust. I stället kan diskussionen handla om till exempel användningen av p-piller, säger hon.
– I USA och Kanada har man lanserat en lusthöjande medicin, ett tecken på att diskussionen i hög grad kretsar kring kvinnors individuella sexlust. Men om sexlusten påverkas av faktorer i förhållandet borde de diskuteras mer än nu.

Singelkvinnor rapporterade inga förändringar

Gunsts forskningsresultat tyder på att ett parförhållande har en inverkan på kvinnors sexlust. Kvinnor som haft en relation med samma partner en lång tid upplever en tydligare nedgång i sin sexlust än kvinnor som bytt partner eller kvinnor som är singlar.
Resultatet baserar sig på en enkät som 2 173 finländska kvinnor svarat på, först år 2006 och sedan år 2013. Kvinnor som hade samma partner vid båda tidpunkterna upplevde den största nedgången i sin sexlust medan kvinnor som var singlar inte rapporterade några förändringar i sin sexlust.
Men, påpekar Gunst, skillnaden mellan grupperna kan delvis bero på att singelkvinnorna och kvinnorna som levde i ett parförhållande eventuellt tolkat enkätfrågorna på olika sätt.
– Det är möjligt att singlar tolkar begreppet sexlust som ett intresse för att över huvud taget ha sex medan kvinnor i parförhållanden kanske tolkar begreppet som ett intresse för att ha sex med sin partner.
Dessutom visar Gunsts undersökning att den sexuella lusten varierar mycket över tid. Nivån av sexlust kan vara låg under en viss tidsperiod och hög under en annan, oberoende av ålder eller förhållandestatus.

Planering kan hjälpa

Minskad sexlust är ett problem endast om den upplevs som ett sådant, påpekar Gunst. I den avslutande delen av sin undersökning testade hon två olika psykologiska behandlingar på 70 kvinnor som upplevde sin nedsatta sexlust som problematisk. Alla dessa kvinnor levde i ett parförhållande.
De kliniska försöken gjordes under åren 2016-2017, i huvudsak vid Karolinska universitetssjukhusets avdelning för sexualmedicin i Stockholm. En del av kvinnorna deltog i en behandling som bland annat innehöll övningar med fokus på så kallad mindfulness - förmågan till medveten närvaro i nuet - och den egna kroppsbilden.
En annan grupp kvinnor deltog i en behandling som uppmuntrade dem att planera när de har sex och fundera på vad som motiverar dem till sex.
– Planering behöver inte nödvändigtvis betyda att man bestämmer sig för att ha sex med sin partner vid en viss tidpunkt, utan man kan också söka sig till sexuella stimuli som porr eller något annat som väcker lusten, säger Annika Gunst.
Annika Gunst tror att det är tröstande för kvinnor att höra att variationer i sexlusten är alldeles normalt, särskilt i långvariga relationer.
– Speciellt i långa relationer verkar kvinnans sexlust bli mer responsiv, vilket betyder att den kräver mer stimuli för att väckas. Det kan till exempel betyda att man påbörjar sexet och därefter väcks sexlusten.
Enligt Gunsts undersökning resulterade båda behandlingarna i att kvinnornas sexlust steg. Sex månader efter att experimenten avslutats upplevde kvinnorna fortfarande att deras sexlust var på en högre nivå än före behandlingarna.

Blivande sexualrådgivare

Gunst hoppas att hennes undersökning kan bidra till utvecklingen av psykologiska behandlingsmetoder för problem med sexlusten. Hon arbetar för tillfället kliniskt som psykolog och utbildar sig till sexualrådgivare.
– Ur ett folkhälsoperspektiv skulle det vara bra om det här vore något som folk visste mer om och kunde diskutera innan de sökte professionell hjälp.
För en del kvinnor kan det vara tröstande att höra att variationer i sexlusten är alldeles normalt, särskilt i långvariga relationer, säger hon.
– Men för en del räcker det inte, och man vill kanske uppleva en passionerad lust som man haft i början av sitt förhållande. Då kan det vara en bra idé att fundera på faktorer som är kopplade till relationen: hur fascinerad man är av partnern, hur lätt det är att tala om sex och hur väl man matchar sexuellt.
ANDRA LÄSER