E-biblioteket är ett ekologiskt alternativ

30.09.2022 16:16
Gunnar Högnäs lyfter i sin insändare (HBL 28.9) fram kommunernas kommande gemensamma e-bibliotek, särskilt ur ett ekologiskt perspektiv. Han frågade vilka ekologiska beräkningar som gjorts i e-biblioteksprojektet och om e-boken är ett bättre alternativ än den traditionella pappersboken när elförbrukningen och naturresurserna tas i beaktande.
I e-biblioteksprojektet har det åtminstone än så länge inte gjorts de beräkningar som Högnäs efterfrågar. Utsläppen från läsning har emellertid utretts 2020–2021 i projektet ”De allmänna bibliotekens miljömedvetenhet till 2020-talet”. Under projektets gång beställdes en utredning som beräknade de allmänna bibliotekens klimatverkningar. Utredningen publicerades i februari 2021.
Enligt utredningen är koldioxid­avtrycket för ett traditionellt boklån cirka 0,46 kg koldioxidekvivalenter per boklån, medan koldioxidavtrycket för ett e-bokslån är 0,008 kg koldioxidekvivalenter per e-bokslån. Enligt detta är e-boken alltså ett mer ekologiskt alternativ än den traditionella tryckta boken.
Största delen av e-böckernas klimatverkningar orsakas av tillverkningen av läsapparaten. Koefficienten som användes vid beräkningarna, åtta gram koldioxidekvivalenter per e-bok, bygger på antagandet att varje e-bok på biblioteket lånas tio gånger. Koefficienten inkluderar inte utsläppen från läsapparaten, eftersom de flesta läser e-böcker på smarttelefonen eller surfplattan. Surfplattor kan också lånas från vissa bibliotek.
En e-bok som en gång skaffats slits inte när man läser den, så dess tekniska livslängd är lång, även om bibliotekens e-licenser är tidsbestämda. Eftersom e-böcker inte behöver transporteras mellan biblioteken eller hämtas från biblioteket och de inte behöver någon plats i hyllan, uteblir de viktigaste utsläppskällorna helt.
I utredningen konstateras att bibliotekens positiva klimatverkningar kan ökas ytterligare genom att öka antalet e-böcker och lånandet av dem.
Katri Vänttinen , chef, bibliotekstjänsterna 
Virva Nousiainen-Hiiri , chef, biblioteksnätverkets gemensamma tjänster/e-biblioteksprojektets ägare 
Suvi Sivulainen , projektledare, e-biblioteksprojektet 

ANDRA LÄSER