Zubier-insamlingen inte den enda problematiska på nätet

Nätet är fullt med penninginsamlingar som inte uppfyller lagens krav.

Skärmavbid av Hassan Zubiers insamling på Gofundme.

På torsdagen avslöjade Yle att en insamling till förmån för Hassan Zubier inte uppfyller de krav som lagen ställer för penninginsamlingar.

Svensken Zubier blev känd efter att med risk för livet ha hjälpt människor undan terrorattacken i Åbo i augusti 2017. Han blev själv svårt skadad.

Insamlingen startades på nättjänsten Gofundme i december 2017 av en privatperson i Vasa. Gofundme är en plattform för gräsrotsfinansiering där man även kan upprätta insamlingar för välgörande ändamål.

Insamlingen stängdes strax efter Yles granskning. Den hade då samlat över 32 600 euro från 600 personer.

Skillnad mellan välgörande insamlingar och gräsrotsfinansiering

Zubier-insamlingen är problematisk på flera punkter, inte minst eftersom den saknar ett insamlingstillstånd. Dessutom kan välgörenhetsinsamlingar som genomförs i Finland till förmån för privatpersoner endast upprättas på vissa villkor.

En enskild individ får till exempel inte starta en välgörenhetsinsamling till förmån för en annan enskild individ. Man får heller inte starta insamlingar till förmån för sig själv. Polisen utreder nu lagligheten i Zubier-insamlingen.

Viktigt att notera i sammanhanget är att Zubier-insamlingen inte räknas som så kallad gräsrotsfinansiering utan är en insamling för välgörande ändamål. Som sådan omfattas den av lagen om penninginsamlingar, inte av lagen om gräsrotsfinansiering.

Många olagliga insamlingar

Men nätet är fullt av liknande insamlingar för välgörande ändamål som inte ser ut att uppfylla lagens krav.

Vid en snabb granskning av webbplatsen Gofundme hittar man bland annat en insamling där en person samlar pengar för att kunna söka sig utomlands för vård. Hen lider av ett ovanligt sjukdomstillstånd.

En annan person har cancer och har därför ekonomiska problem. En tredje vill ha pengar för vård efter att ha fått svåra brännskador, och en fjärde vill få brösten bortopererade eftersom hen som en ickebinär person upplever dem som problematiska.

Ingen av dessa insamlingar ser ut att uppfylla lagens krav.

– Det finns en uppsjö av nättjänster där man kan starta insamlingar och det är i praktiken inte möjligt att granska alla insamlingar som startas, säger Emmi Tengman.

Tengman är överinspektör vid Polisstyrelsens lotteriförvaltning som är den myndighet som ansvarar för laglighetsövervakningen av penninginsamlingar i Finland.

Tengman säger att då polisen får kännedom om insamlingar som verkar misstänkta så kontrolleras de.

Så var det även i fallet Zubier. Under veckan har det bland annat framkommit att Zubier försökt lura till sig bidrag av finska staten. Han misstänks också ha farit fram med osanningar om sig själv i det sommarprogram för Svenska Yle som sändes i somras.

Lagen om penninginsamlingar genomgår för tillfället en omfattande reform. Det nya lagförslaget räknas nå riksdagen i oktober i år och är tänkt att träda i kraft vid årsskiftet. Om förslaget går igenom kommer det bland annat att bli enklare att starta små insamlingar.

ANDRA LÄSER