Positivt att ungdomarna dricker mindre – föräldrarna ska ta cannabis på allvar

Cannabis är allt vanligare bland ungdomar medan de dricker allt mindre alkohol. Det är ändå inte frågan om att ersätta ett rusmedel med ett annat. Föräldrar till barn som använder cannabis bör ta saken på allvar, menar expert på THL.

Cannabis är enligt många ungdomar lättare att få tag på än alkohol.
12.11.2019 11:46 UPPDATERAD 12.11.2019 19:20
De unga dricker allt mindre men andelen som prövat cannabis har ökat, det kan vi läsa i en färsk rapport från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Rapporten är baserad på en paneuropeisk undersökning där ungdomar som samma år fyllt 16 år deltagit.
I dag är 31 procent av ungdomarna helt avhållsamma från alla rusmedel. Det är en ökning på ungefär tio procent sedan 1995, då man började med den här undersökningen.
Undersökningen görs med fyra års mellanrum och sedan den andra undersökningen har berusningsdrickandet minskat. Då hade ungefär hälften av ungdomarna druckit sex portioner alkohol på en gång under de senaste 30 dagarna, i dag är det ungefär 22 procent av de tillfrågade.
Andelen ungdomar som provat cannabis har ökat, särskilt bland pojkar. I dag har 13 procent av pojkarna och nio procent av flickorna provat substansen. Det är en ökning från mätningen för fyra år sedan, då motsvarande siffror var tio och sju procent.
Cannabis är det vanligaste av de olagliga preparaten, bara tre procent av ungdomarna uppgav att de testat någon annan typ av narkotika. Vidare är uppfattningen att cannabis inte medför några risker utbredd, dessutom tycker fler ungdomar i dag att det är lättare att få tag på cannabis än alkohol.

Föräldrarna måste ta tag i saken

Kirsimarja Raitasalo, som är specialforskare vid THL, säger att rapporten tyder på en god utveckling gällande ungdomarnas vanor.
– Det är naturligtvis en bra sak att alkoholbruket har sjunkit bland unga. Och andelen som inte dricker alkohol över huvud taget har ökat, vilket är bra.
Ungdomarna som använder cannabis är i stor utsträckning samma personer som också dricker alkohol. Hon lyfter fram överlappningen som det centrala. Tidigare har man tänkt att cannabis ersätter alkohol, något som nu visar sig inte stämma. Det är alltså inte frågan om att identifiera en riskgrupp.
– Det verkar som att personerna som berusningsdricker i hög grad är samma personer som använder cannabis.
Enligt Raitasalo finns det nästan inga ungdomar som bara använder cannabis. Det finns inget entydigt svar på vilket av rusmedlen som är värre.
– Bägge är skadliga för ungdomar och det är inte ändamålsenligt att jämföra dem som sådana.
Enligt Raitasalo är riskerna olika. Alkoholanvändning leder till större olycksrisker och även risken för alkoholförgiftning, medan cannabis i större utsträckning direkt påverkar hjärnan. Det gäller bland annat den kognitiva utvecklingen och ökad risk för psykos.
Föräldrar som ertappar sina barn med cannabis manar hon ändå till visst lugn.
– I en situation där en ungdom har prövat en gång eller liknande är det nog ingen panik. Men det gäller nog för föräldrarna att direkt föra det på tal. Det går inte att bara vänta och tro att problemet löser sig om man inte gör något.

ANDRA LÄSER