Ingen studentfest på fastlagstisdagen – nästan tomt i Brunnsparken

Under fastlagstisdagen var det synnerligen sparsamt med studerande i Brunnsparken. Coronaviruset satte stopp för de sedvanliga festligheterna.

Ett par studerande hade samlats för fri samvaro i parken. De åkte ett par gånger men festyran uteblev.
Trots att tisdagen den 16 februari var solig samlades inte någon större mängd studenter för den traditionella pulkåkningen. Parken var trots allt inte helt tom. Det var främst yngre barn som tagit sig till Brunnsparken för att få sig ett par åk efter skolan.
Högst upp i parken hade en handfull studerande från Helsingfors universitet samlats. De unga männen ville inte framträda med namn eller berätta vilken studieinriktning de hade. De bedyrade även att de inte var på plats som del av något ordnat program. Tvärtom, de underströk att universitetets studentkår tyligt kommunicera att utom- och inomhusevenemang inte var föredömligt i coronatider.
Under eftermiddagen kan det dyka upp ett par studerande i parken, men det ordnas inget organiserat program i år.
Så här såg det ut förra året då studenterna i bioinformationsteknologi vid Aalto-universitetet tog inspiration av det då nyligen upptäckta coronaviruset.
Att det inte blev några festligheter i år betyder att det är andra året i rad som stadens studerande inte kunde åka pulka. I fjol var det den snölösa vintern som satte stopp för pulkåkningen.
Trots det vackra vädret var det ganska glest i backen.
ANDRA LÄSER