Helsingfors måste punga ut med 4 miljoner euro om brandbilarna inte kommer fram i tid

I flera delar av staden kommer hjälpen inte fram tillräckligt snabbt. Nya brandstationer är ett sätt att få bukt på problemet, men de tar länge att planera och bygga.

För närvarande har Gårdsbacka en spetsenhet där två brandmän opererar en brandbil. Enheten håller till i en hyreslokal. Men i sommar ska den nya brandstationen börja byggas.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
18.03.2023 16:02 UPPDATERAD 18.03.2023 16:04
På flera ställen i norra Helsingfors kommer inte hjälpen fram i tid som den ska. I hälften av alla räddningsuppdrag borde brandbilarna vara framme på i genomsnitt sex minuter.
Men det sker inte i Kånala, Gårdsbacka, Mosabacka och Nordsjö. Där är responstiden 7–7,20 minuter. Eller i värsta fall måste man vänta 9 minuter innan brandbilen dyker upp.
Redan 2019 hotade Regionförvaltningsverket med att stadens räddningsverk måste betala vite på 20 miljoner euro om responstiderna inte blir bättre.
Ett år senare sänkte Tavastehus förvaltningsdomstol summan till 4 miljoner euro.
Räddningsverket har två års tid på sig att förbättra situationen.
Gårdsbackas nya räddningsstation kommer att börja byggas i sommar. Högst upp finns en gympasal som invånare i området får hyra.
– Tidtabellen är snäv och vi har brist på brandmän. Vi kommer inte att kunna reagera inom den utsatta tiden. Därför har vi lanserat spetsenheter. Det är en mindre brandbil med plats för två brandmän och en ambulans. De åker till platsen för att göra en första utredning samtidigt som andra enheter kallas till platsen, säger räddningschefen Jari Korkiamäki.
En spetsenhet har opererat från en hyreslokal i Gårdsbacka sedan 2021. För att hålla spetsenhetens brandbil i gång dygnet runt med fyra skift behövs 12 personer.
En större bil kräver 24 personer under lika lång tid.

Nya stationen får gympasal

Under stadsfullmäktiges möte på onsdagen klubbades en ny brandstation för Gårdsbacka igenom. Bygget kommer att starta i sommar och kostar 13,2 miljoner euro.
I tredje våningen byggs en stor gymnastiksal som invånarna kommer att kunna hyra. Det finns nämligen en stor efterfrågan om träningsturer i Gårdsbacka.
Fler nya permanenta brandstationer behövs i de norra stadsdelarna, enligt Korkiamäki. Men eftersom de tar länge att planera och få bygglov för är de inte lösningen fram till 2025.
I början av det här året öppnade Kånalas nya brandstation. På så sätt frigjordes den spetsenhet som jobbade där. Den kommer nu att flytta och jobba i områdena Mosabacka och Skomakarböle.
Så här ser räddningsverkets spetsenhet i Kånala ut. Det är en brandbil som är mindre än vanligt och som opereras av bara två brandmän.
Längre fram är det tänkt att bygga en brandstation både i Mosabacka och i Nordsjö.

Över 50 brandmän saknas

Ända sedan 2019 har räddningsverket behövt anställa 126 brandmän, men man har bara lyckats få 73 stycken. Det betyder att så många som 53 tjänster fortfarande är obesatta.
Räddningsskolan, som staden betalar för, lyckas bara utexaminera 15–18 nya brandmän årligen. Och det räcker inte enligt Korkiamäki. Han skulle även önska att skolan börjar utbilda brandmän på svenska i Helsingfors.
Men tills vidare har han inte fått några signaler om att det är möjligt.
Läs också:
Brandmännen Jyri och Pekka jobbar i Gårdsbackas nya spetsenhet – det här går deras jobb ut på
När Helsingfors växer blir det svårare att hitta bra platser för brandstationer – så ser räddningsverkets nya koncept ut
Ett område drabbas extramycket i Helsingfors när brandbilen inte hinner fram

ANDRA LÄSER